עבור לתוכן העמוד
Menu

"קודם נכבוש את קונסטנטינופול –אח"כ נכבוש את רומא"

במהלך העשורים האחרונים, גדל מספרם של המוסלמים בארצות אלו והם ניצבים בפני אתגרים תמידיים בשאלת זהותם וקיום מצוות דתם.

פִקְה אל-אַקַלִיַאת הינה דוקטרינה בתחום ההלכה עבור המיעוטים המוסלמיים מחוץ לארצות האסלאם, בעיקר באירופה ובאמריקה. במהלך העשורים האחרונים, גדל מספרם של המוסלמים בארצות אלו והם ניצבים בפני אתגרים תמידיים בשאלת זהותם וקיום מצוות דתם.

הדוקטרינה המדוברת נוסדה על ידי השיח' ד"ר טאהא ג'אבר אל-עלואני הנחשב לאיש הדת המוסלמי הבכיר בארצות הברית ואומצה ע"י השיח' המפורסם ד"ר יוסף אל-קרצ'אוי מקטר (יליד מצרים) הפעיל בזירה האירופית. מטרת דוקטרינת פִקַה אל-אַקַלִיַאת לאפשר הקלות בפסיקת ההלכה עבור המיעוטים המוסלמים ללא פריצת גבולות ההלכה על מנת לאפשר הפצת האסלאם לכל מקום בעולם. פסקי ההלכה מכוונים למטרת הפצת האסלאם בעולם כולו בדרך הדַעְוַה ("הקריאה אל האסלאם") כפי שנתפסה על ידי ה"אחים המוסלמים", דהיינו שהעולם מתחלק למוסלמים בפועל ולכל היתר, שהם מוסלמים לעתיד לבוא.

בין הכלים ההלכתיים בהם חכמי פִקְה אל-אַקַלִיַאת נוקטים הם המַצְלַחַה (פסיקה לפי תועלת הציבור המוסלמי) והאִגְ'תִהַאד (לימוד ישיר מהקוראן והסונה), זאת לפי דרכם של מחמד עבדה ורשיד רצ'א מחוללי הסַלַפִיה של המאה העשרים. במאמר מובאות דוגמאות ליישום דוקטרינת פִקְה אל-אַקַלִיַאת למשל מתן היתר במערב, לאישה שהתאסלמה, להשאר נשואה לבעלה הלא-מוסלמי בניגוד להלכה הקלאסית, היתר מפליג אשר ניתן במטרה להקל על התפשטות האסלאם לכל מקום בעולם.

לפִקְה אל-אַקַלִיַאת מטרות פוליטיות של איחוד וחיזוק השורות בקרב המיעוטים המוסלמים לאור השריעה. פִקְה אל-אַקַלִיַאת עוסק מטבע הדברים גם בסוגיות של השתלבות פוליטית כגון השתתפות בבחירות ושירות צבאי.

דוקטרינת פִקְה אל-אַקַלִיַאת מופצת על ידי ארגונים חזקים ואתרי אינטרנט פופולריים וניתן לאמר שהיא בעלת אחיזה גוברת בקרב המיעוטים והעלמאא' במערב.

על הסכנה של תפיסה זו מעיד פסק הלכה שפרסם השיח' קרצ'אווי בשנת 2003, בו קבע כי חרף תחושת המרה השחורה והפסימיות השוררת אצל מוסלמים רבים כיום, האסלאם ינצח, ישתלט על העולם כולו ואחד מסימני הניצחון יהיה כיבוש רומא בירת איטליה בידי המוסלמים. כיבוש אירופה והבסת הנצרות יתאפשרו, בראייתו, באמצעות הפצת האסלאם בתוך אירופה עד אשר יהיה בכוחו של האסלאם להשתלט על כל היבשת.

קרדאווי קובע, כי "סימני הישועה הרבים ברורים כשמש ונחרצים לפיהם העתיד שייך לאסלאם, וכי דת זו של אללה תנצח, בזכותו של אללה, את כל הדתות". קרדאווי מבסס קביעתו זו על מסורות אסלאמיות המביאות מדבריו של הנביא מוחמד לפיהם אחד מסימני הגאולה באסלאם יהיה כיבוש העיר קונסטנטינופול (איסטנבול) ולאחריה כיבוש העיר רומיה (רומא). ובלשונו של קרדאווי:

 "ורומיה היא העיר שאנו מכנים אותה רומא בירת איטליה. העיר הרקל [קונסטנטינופול] נכבשה בשנת 1453 בידי הצעיר העות'מאני בן ה-23 מוחמד איבן-מוראד הידוע בכינויו "מוחמד הכובש". ועתה נותר כיבוש העיר האחרת רומיה [קרי- רומא] ולכך אנו מייחלים ובזה אנו מאמינים. משמעות הדברים – האסלאם יחזור לאירופה פעם נוספת ככובש וכמנצח לאחר שגורש ממנה פעמיים… אני סבור, כי הפעם כיבוש [אירופה] לא יהיה באמצעות החרב [קרי – בלחימה] אלא באמצעות ההטפה ו[הפצת] האידיאולוגיה [האיסלאמית]… כיבוש רומיה [רומא] והתפשטות האסלאם עד שיגיע לאזורים בהם מגיע הלילה והיום [קרי – העולם כולו] ועד אשר יכלול את המזרח והמערב הם תוצאה של זרע שנשתל ותחילת חזרת הח'ליפות ההולכת בדרך הישר [האסלאם] והמתבססת על דרכם של הנביאים… [הח'ליפות האיסלאמית] היא הראויה להוביל את האומה אל מחוזות הניצחון…".

דברים אלו מבוססים על מאמרו של שמאי פישמן שנכתב במקור כעבודת מ.א. בחוג לשפה וספרות ערבית באוניברסיטה העברית בירושלים בהדרכת פרופ' יצחק חסון ומבוססת על כתבים קלאסיים ומודרניים בערבית.