עבור לתוכן העמוד
Menu

מצרים ניצבת על פרשת דרכים

גובר הבלבול במערכת השלטונית המצרית בעוד נמשכת ספירת הקולות של שני המועמדים לנשיאות ומוחמד מורסי, נציג האחים המוסלמים, כבר מכריז על נצחונו, גובר הבלבול במערכת השלטונית המצרית. הפרלמנט פוזר, ויחד עימו גם המועצה המיוחדת שהייתה אמורה לנסח את החוקה החדשה. באין חוקה אין איש יודע מהן סמכויותיו של הנשיא החדש. במאמץ לעשות סדר מינימאלי, המועצה […]

גובר הבלבול במערכת השלטונית המצרית

בעוד נמשכת ספירת הקולות של שני המועמדים לנשיאות ומוחמד מורסי, נציג האחים המוסלמים, כבר מכריז על נצחונו, גובר הבלבול במערכת השלטונית המצרית. הפרלמנט פוזר, ויחד עימו גם המועצה המיוחדת שהייתה אמורה לנסח את החוקה החדשה. באין חוקה אין איש יודע מהן סמכויותיו של הנשיא החדש. במאמץ לעשות סדר מינימאלי, המועצה הצבאית פרסמה ב- 18.6 הצהרה חוקתית המתקנת מספר סעיפים בחוקה הזמנית שהיא עצמה פרסמה במרץ 2011 ואשר אושרה במשאל עם. ההצהרה החדשה קובעת סמכויות ולוח זמנים עד שהמוסדות החדשים יכנסו לתפקידם. האחים המוסלמים סבורים כי הצהרה זו באה להצר את כוחם והביעו את התנגדותם.

ההתקפות על הנגב בימים האחרונים, שמקורן בסיני, מהוות כנראה איתות לכך שחמאס ו/או ארגונים אסלאמיסטים אחרים הפועלים שם, מצפים לניצחון האחים המוסלמים ולמדיניות תקיפה יותר כלפי ישראל.

ההצהרה החוקתית של המועצה הצבאית: מחזקת את מעמדה וגורעת מסמכויות הנשיא

זהותו של הנשיא תקבע על ידי וועדת הבחירות העליונה בעוד יומים והיא עלולה לגרום לסערת רוחות עם אפשרות להידרדרות להפגנות רחוב אלימות. ההצהרה החוקתית נועדה גם להעניק לצבא את הכלים המשפטיים ולאפשר לו להפעיל את האמצעים הנדרשים כדי להתמודד עם המצב שייווצר.

ההצהרה החוקתית גורעת מסמכויותיו של הנשיא ומחזקת את מעמדה של המועצה הצבאית לא רק בתקופה הקרובה אלא גם בעתיד, במשטר החדש שיוקם, זאת מאחר שהמועצה העניקה לעצמה את האפשרות להתערב בניסוח החוקה גם לאחר שתעביר את סמכויותיה לנשיא החדש. הנשיא, בהתאם להצהרה, אמנם מוכר כמפקד העליון של הצבא, אך הוא לא יוכל להכריז על יציאה למלחמה מבלי שקודם לכן קיבל את הסכמת הצבא. המועצה הצבאית תהיה גם בעלת המונופול למינוי הקצונה הבכירה והאחראית הבלעדית על תקציב הצבא. ההצהרה מעניקה לנשיא את האפשרות להשתמש בצבא לשמירה על החוק והסדר בנוסף למשטרה ואף לעצור אזרחים. הנשיא, שאמור היה להישבע אמונים בפני הפרלמנט, יעשה זאת בפני בית הדין החוקתי. בנוסף, בעקבות פיזורו של הפרלמנט, הוחזרה למועצה הצבאית סמכות החקיקה והסמכות להקים מועצה חדשה לניסוח החוקה.

בהתאם ללוח הזמנים החדש, המועצה הצבאית הודיעה כי בימים הקרובים היא תקים את המועצה המיוחדת לניסוח החוקה, אשר "תייצג את כל מגזרי המדינה" ותהיה מחויבת לסיים את כתיבת החוקה תוך שלושה חודשים, וזו תועמד לאישור במשאל עם. אם המועצה לא תצליח לנסח את החוקה במועד שנקבע המועצה הצבאית תנסח אותה בעצמה (!) ולאחר מכן יערכו הבחירות לפרלמנט. הגנרל ממדוח שאהין, נציג המועצה הצבאית, שהציג את ההצהרה החוקתית לתקשורת אמר כי בעוד ארבעה וחצי חודשים יכנסו לתפקידם כל המוסדות הנבחרים של המשטר החדש. המועצה הצבאית חזרה ואישרה כי תעביר את השלטון לנשיא בראשון ביולי כפי שהתחייבה וכי הוא ימלא את כל תפקידיה עד להשלמת התהליכים, כאמור לעיל.

האם הכוחות הפוליטיים השונים במצרים יסכימו לרקוד לפי החליל של המועצה הצבאית?

זו התיאוריה. השאלה היא האם הכוחות הפוליטיים השונים כגון האחים המוסלמים, הסלפים וארגוני צעירי המהפכה יסכימו לרקוד לפי חליל המועצה הצבאית. האחים המוסלמים הודיעו כי אם יבחר אחמד שפיק הם יראו בכך בגידה במהפכה ו/או זיוף תוצאות הבחירות וייצאו לרחובות. סביר כי גם כמה ארגונים נוספים יצטרפו אליהם וכוחות הביטחון יצטרכו להתמודד עם הפגנות, שבשלב זה קשה להעריך את מימדיהן.

אם יבחר מוחמד מורסי מצרים עלולה להיקלע לסכסוך מורכב בין הצבא לאחים המוסלמים. מדובר בסוגיות החשובות של פיזור הפרלמנט והמועצה לניסוח החוקה וניסוחה האפקטיבי. מורסי כבר הודיע כי האחים אינם מסכימים לפיזור הפרלמנט וכי הם תובעים את קיומו של משאל עם לגבי הלגיטימיות של החלטת בית הדין החוקתי. האחים יודעים כי לא יצליחו לשחזר בפרלנמט חדש את הרוב של 47% שהשיגו בפרלמנט הראשון. הצבא, שהודיע כי אין חזרה מהחלטת בית הדין החוקתי, יתנגד לכך נחרצות. צפוי כאן עימות לא קל. האחים יאבקו ככל שיוכלו.

סכסוך דומה יש לצפות בקשר למועצה לניסוח החוקה: האחים רוצים בחוקה בעלת מאפיינים אסלאמיים כדי שיוכלו לקדם את חוקי השריעה "באופן דמוקרטי" ולצורך כך הם זקוקים לרוב במועצה לניסוח החוקה. ההצהרה החוקתית דוחקת אותם לפינה מאחר שלא רק שהיא שוללת מהם את הרוב, אלא היא גם מעניקה למועצה הצבאית את הזכות להקים את המועצה לניסוח החוקה, להתערב בניסוחה ואף לנסחה במלואה אם תכשל המועצה בהכנתה תוך שלושה חודשים.

נראה כי ההצהרה החוקתית המשלימה נועדה בעיקרה להבטיח את חסינותם של הגנרלים חברי הוועדה הצבאית גם במסגרת המשטר החדש, גם אם מצרים תונהג על ידי האחים המוסלמים. קשה להאמין כי האחים ישלימו עם תכתיב זה. אפילו אם הם יגיעו לפשרה כלשהי עם הוועדה הצבאית לגבי הסוגיות דלעיל, יש לצפות שעם התבססותם בשלטון הם יפעלו לסילוק הגנרלים, אנשי משטרו של מובארק, ולמנוי קצונה בכירה שתסור למשמעתם.

הצבא מנסה להישאר בתפקיד השותף השקט בשלטון

ליחסים בין הוועדה הצבאית לבין האחים המוסלמים יש השלכות גם על היחסים עם ישראל. לצבא המצרי אין כל אינטרס להיכנס לעימות עם ישראל. הסעיף המחייב את הנשיא לקבל את הסכמת הצבא לפני הכרזה על מלחמה מרמז על כך, שהרי אין לצפות כי מצרים תכריז מלחמה על לוב או סודאן. הצבא מתכוון איפוא להיות השותף השקט של השלטון החדש, כפי שהיה בתקופת מובארק, אך ספק אם מצב כזה יהיה אפשרי לאורך זמן.

ניצחון האחים: יעניק רוח גבית לחמאס

באשר ליחסים עם ישראל ניתן לצפות כי בעוד שאחמד שפיק ישמור על הקשרים וינסה להרחיבם לתועלתה של מצרים, הדברים יהיו שונים תחת נשיא מטעם האחים המוסלמים. היות וחמאס הינה זרוע של האחים, יש להניח כי מוחמד מורסי יפתח את הגבול בין רצועת עזה למצרים ויאפשר מעבר חופשי של אנשים וסחורות, מה שיעניק רוח גבית למאמצי חמאס להצטייד בנשק חדיש ולתקוף את ישראל ביתר שאת. אין להניח כי האחים המוסלמים יבטלו את הסכם השלום או יכניסו כוחות צבא לסיני בניגוד לנספח הביטחוני של ההסכם – מה שיהווה קאזוס בלי עבור ישראל. מספיק אם יצמצמו את הדיאלוג למינימום ויחזקו את שלטונו של חמאס. אם אכן כך יתפתחו הדברים ניתן להניח כי ישראל לא תוכל להימנע מלפעול בסיני, לפחות באמצעות סיכולים ממוקדים.

הבלוג לעיל משקף את דעת הכותב בלבד ואיננו מהווה עמדה רשמית של המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה