עבור לתוכן העמוד
Menu

ימים הרי גורל מצפים למצרים

הסבב השני של הבחירות לנשיאות במצרים אמור להתקיים בסוף השבוע הנוכחי בימים 16 ו-17 ביוני והמועצה הצבאית העליונה הבטיחה להעביר את השלטון לנשיא החדש בראשון ביולי. יש הסבורים, עם זאת, כי אין ביטחון מלא שלוח זמנים זה ייצא אל הפועל הלכה למעשה, שכן מספר סוגיות פוליטיות-משפטיות מורכבות, שעדיין לא נמצא להן פתרון, עלולות לגרור את מצרים למצב […]

הסבב השני של הבחירות לנשיאות במצרים אמור להתקיים בסוף השבוע הנוכחי בימים 16 ו-17 ביוני והמועצה הצבאית העליונה הבטיחה להעביר את השלטון לנשיא החדש בראשון ביולי. יש הסבורים, עם זאת, כי אין ביטחון מלא שלוח זמנים זה ייצא אל הפועל הלכה למעשה, שכן מספר סוגיות פוליטיות-משפטיות מורכבות, שעדיין לא נמצא להן פתרון, עלולות לגרור את מצרים למצב של כאוס אשר "יחייב" את המועצה הצבאית לדחות את הבחירות ולהישאר בשלטון לתקופה נוספת. מדובר באפשרות לביטול  תוצאות הסבב הראשון של הבחירות לנשיאות ואפילו פיזור הפרלמנט שנבחר לפני שישה חודשים. בנוסף, המועצה הצבאית שוקלת לפרסם "הצהרה חוקתית" שתגדיר את סמכויות הנשיא והפרלמנט באופן זמני, עד שתנוסח סוף סוף החוקה החדשה, אך לכך מתנגדת מפלגת האחים המוסלמים.

בפני בית הדין החוקתי של מצרים מונחות שתי סוגיות בוערות והוא אמור לדון בהם עוד השבוע, ב-14 בחודש. לא ברור אם בית הדין יפרסם את פסיקותיו באותו יום או ידחה את המשך הדיון לאחר הבחירות.

אחמד שפיק: מועמד מוטל בספק

סוגיה אחת נוגעת ישירות לאחמד שפיק, אחד משני המועמדים שעלו לסיבוב השני לנשיאות, אשר כיהן כראש ממשלתו האחרון של מובארק במשך חודש ימים. על בית הדין יהיה לפסוק האם החוק שקיבל הפרלמנט לאסור על ראשי ממשלות וסגני נשיאים מתקופת מובארק להעמיד את עצמם כמועמדים למשרות ציבור, תקף או נוגד את החוקה. החוק נחתם כנדרש על ידי המועצה הצבאית והועבר לוועדת הבחירות העליונה אשר נטתה לפסול את מועמדותו של שפיק, אך זה האחרון הגיש ערעור והוועדה העבירה את החוק לבית הדין החוקתי.

טענת שפיק, המגובה על ידי משפטנים רבים, היא כי אין לשלול זכויות מאזרח כל עוד הוא לא פשע ולא הורשע על ידי בית דין. ברור לכל כי הרקע לחוק פוליטי, אותו הגה הפרלמנט בעל הרוב האסלאמיסטי, נועד כדי לסלק מועמדים המסכנים את בחירתו של המועמד שלהם לנשיאות. אם יפסוק בית הדין כי החוק אינו תקף ומועמדותו של שפיק תאושר יש לצפות להפגנות אלימות מצידם של כל אלה הרואים בו נציג המשטר הישן החוזר לשלטון למרות המהפיכה וקורבנותיה. אם יחליט בית הדין כי החוק תקף ומועמודותו של שפיק תפסל, יבוטלו כנראה תוצאות הבחירות של הסבב הראשון (ואוטומטית גם הסבב השני) ויש לצפות "למהומת אלוהים" והשארותוה של המועצה הצבאית בהגה המדינה לתקופה לא ידועה.

חוק הבחירות לפרלמנט: מפלה לטובה את מועמדי המפלגות?

הסוגיה השנייה המונחת לפתחו של בית הדין החוקתי הינה התביעה להכריז כי חוק הבחירות לפרלמנט מפלה לטובה את מועמדי המפלגות בייחס למועמדים עצמאיים. התברר כי החוק אפשר למפלגות להציג חלק ממועמדיהן כעצמאיים, ועם ניצחונם בבחירות הם חברו מחדש למפלגתם. לא זו בלבד, אלא שמועמדים אלה גם זכו לתמיכה של מפלגה בעלת עוצמה פוליטית, מנהלית וכספית ביחס למועמד עצמאי שאין לו אלא את מקורותיו הפרטיים ומספר חברים. אם אכן יוכרז החוק כנוגד את החוקה יבוטלו תוצאות הבחירות של חברי הפרלמנט שנבחרו כעצמאיים – ומשמעות מהלך זה הינה פיזור הפרלמנט. האחים המוסלמים והסלפים, שזכו לרוב של כ-75% בפרלמנט והיודעים שבבחירות הבאות לא יזכו ברוב כה גדול, יתנגדו לפסיקה וכעסם יגלוש ללא ספק לאלימות בערי המדינה. על רק זה יש הסבורים כי בית הדין החוקתי יעדיף לדחות את פסק דינו עד לאחר סיום תהליך הבחירות לנשיאות.

התקשורת המצרית דיווחה, בהסתמך על הדלפות, כי הוועדה המייעצת של בית הדין החוקתי המליצה:
1. להכריז על החוק השולל את זכויותיו של שפיק כבלתי חוקתי
2. לפזר את הפרלמנט על רקע האפליה של המועמדים העצמאיים. עם זאת, בית הדין אינו מחוייב לקבל את המלצותיה של הועדה המייעצת.

הוועדה לניסוח חוקה: אמורה הייתה לקום לפני חודשים וגורלה עדיין איננו ברור

אם לא די בשתי בעיות טעונות אלה הרי השבוע נמצאת על סדר היום הלאומי המצרי גם הקמתה של הוועדה המיוחדת לניסוח החוקה. זו הייתה אמורה להיות מוקמת לפני חודשים רבים ולנסח חוקה כדי להגדיר מחדש את היחסים בין הרשויות השונות ולהוות ציון דרך חשוב "בבניית הדמוקרטיה המצרית החדשה". ואכן, לפני מספר חודשים הוקמה הוועדה, אבל לאחר שהתברר כי הייתה מורכבת מ-75% אסלאמיסטים היא פוזרה בצו בית דין מינהלי.

חילוקי דעות בין אסלאמיסטים לחילונים מנעו את הקמתה של וועדה חדשה, עד שבשבוע שעבר איימה המועצה הצבאית לפרסם חוקה זמנית אם הוועדה לא תוקם תוך מספר ימים. בדיונים סוערים שהתקיימו בפרלמנט ובין המפלגות הוחלט על קריטריונים להקמתה ואף נתקבל חוק בפרלמנט. עם זאת, לאחר ששוב נתברר כי האסלאמיסטים יהיו בעלי רוב מכריע בה פרשו ממנה רוב המפלגות החילוניות. לא רק שלאחים המוסלמים, לסלפים ולאישים עצמאיים התומכים בהם יהיה רוב של 50%, אלא שנציגי אלאזהר וגופים אסלאמיים אחרים הם ששובצו במכסה של החילונים – מה שיצר שוב רוב איסלאמי בוועדה. המפלגות החילוניות, מלבד הוופד, מחרימות את הוועדה והן החליטו ל"תרום" את מקומותיהם לנציגים של ארגוני החברה האזרחית, נשים וקופטים. הקמת הוועדה מתוכננת ל-12 בחודש, במפגש משותף של שני בתי הפרלמנט, ועדיין לא בטוח כי היא אכן תוקם. גם אם היא תוקם, המועצה הצבאית תצטרך לפרסם הצהרה חוקתית זמנית שתקבע את יחסי הגומלין בין הנשיא לפרלמנט, אחרת הנשיא החדש לא יוכל לתפקד וצפוי להתעמת עם הפרלמנט. מפלגת האחים המוסלמים מתנגדת לפרסום הצהרה חוקתית מאחר שצפוי כי המועצה הצבאית תעניק לנשיא את הסמכות להקים את הממשלה ולפזר את הפרלמנט – סמכויות שינטרלו את עוצמתו של הפרלמנט ואת כוחם של האחים.

זאת ועוד דוברים של האחים המוסלמים איימו כי אם יזכה שפיק בבחירות לנשיאות הרחוב המצרי "יתפוצץ".

חוסר ההסכמה הלאומית: עלול לדרדר את מצרים לעימותים אלימים

הבעיות העומדות בפני מצרים לא רק מורכבות אלא גם מסוכנות. מאחר ואין הסכמה לאומית על שום נושא, המדינה עלולה להיגרר לעימותים אלימים חמורים. אחרי הדחתו של מובארק ותקופה סוערת מלווה באלימות, האזרח המצרי מוצא את עצמו בפני ברירה בלתי אפשרית: האם לבחור כנשיא בנציג האחים המוסלמים שישליטו את השריעה האסלאמית ויחזירו את מצרים לתקופת הנביא או בנציג המשטר הישן המייצג את כל מה שמצרים דחתה?

כל זאת לאחר שפסק הדין ששלח את הנשיא מובארק לבית סוהר עד ליומו האחרון וזיכה אותו ואת בניו ממעורבות במעשי שחיתות, מפלג את מצרים ומגביר את תחושת אין האונים. מובארק עוד יכול להפתיע: אם ילך לעולמו בימים הקרובים והטעונים הללו, האם יתכחשו המצרים לעברו וימנעו ממנו הלוויה ממלכתית כראוי למי שהגן על מדינתם במשך 30 שנה? ציבור גדול במצרים ומחוצה לה חש אי-נוחות לראות את מובארק במצבו הנוכחי ורואה בך נקמנות ועינוי המביישים את מצרים, וגם כאן יש מקום לעימותים ולאלימות.

הבלוג לעיל משקף את דעת הכותב בלבד ואיננו מהווה עמדה רשמית של המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה