עבור לתוכן העמוד
Menu

חבלי לידה למלחמת דתות

סימנים ראשונים להתלקחות מחודשת של מלחמת דתות בין האסלאם לנצרות ולתרבות המערבית בכללותה.

סימנים ראשונים להתלקחות מחודשת של מלחמת דתות בין האסלאם לנצרות ולתרבות המערבית בכללותה. דבריו השבוע של האפיפיור באוניברסיטה בגרמניה בגנות תפיסת הג'יהאד האלימה באסלאם מעוררת מורת רוח רבה בעולם האסלאמי. האפיפיור בנדיקטוס ה- 16 ציטט בדבריו את דברי הקיסר הביזנטי מהמאה ה- 14, מנואל השני, כדלהלן: "הציגו בפני אלו חידושים הביא מוחמד. תמצאו אך דברים רעים ובלתי אנושיים, דוגמת הציווי של (של מוחמד) להפיץ את האסלאם על פי חרב". האפיפיור עוד טען, כי האלימות אשר ביסוד הג'יהאד "עומדת בניגוד לרצון האל".

מהדי עאכף, מנהיג תנועת האחים המוסלמים העולמית, תוקף בחריפות רבה את התבטאותו של האפיפיור ודורש ממנו להתנצל בפני מיליארד וחצי מאמינים מוסלמים בעולם. עאכף מציין, כי דברי האפיפיור "אינם מבטאים הבנה אמיתית של האסלאם" ו"מאשש את טענתם של אלה האומרים, כי הממסד המערבי הפוליטי והדתי עוין כל דבר אסלאמי". גם המנהיגות הדתית הפלשתינית, הקשורה לאחים המוסלמים, גינתה את דברי האפיפיור בהדגישה, כי דת האסלאם היא דת של שלום ש"לא עושה שימוש באלימות בהפצת האמונה" ו"מעניקה חופש דת". על אף דברים אלה, מצא עאכף לנכון לאיים במשתמע בתגובה אסלאמית אלימה ברחבי העולם כולו. האפיפיור "שופך שמן למדורה, מצית את הזעם של העולם האסלאמי… ומאיים על השלום העולמי", אמר.

האומנם האחים המוסלמים אינם מצדדים בג'יהאד להפצת האסלאם? עיון במסמכים הרשמיים של התנועה מלמד, כי "הג'יהאד בדרכו של אללה" ניצב כאחד מעקרונות היסוד של האחים המוסלמיםבמאבק נגד הכופרים. את היעד ארוך הטווח מגדירים האחים המוסלמים כהשלטת האסלאם בהדרגה במדינות המוסלמיות עד להקמתה מדינה אסלאמית אחת ואז "יינשא דגל הג'יהאד ונס הדעווה (הקריאה) לאללה יתעלה, עד אשר ישמח העולם בהוראות האסלאם". הווה אומר: לאחר שתכונן הח'ליפות האסלאמית יחל הג'יהאד נגד המדינות הכופרות כדי לאכוף גם עליהן את שלטון האסלאם. במצע האחים המוסלמים נכתב מפורשות, כי "היעד היחיד של הח'ליפות האסלאמית יהיה "הפצת האסלאם בעולם". נאמן לתפיסתו זו, תומכים האחים המוסלמים בג'יהאד המתנהל בפלשתין, בעיראק, באפגניסטן, בקשמיר ובשאר זירות המערכה נגד הכופרים. מנהיג האחים המוסלמים קרא לא מכבר למשטרו של מובארק להצטרף לג'יהאד נגד ישראל ואף הביע נכונות לגייס מיידית 10,000 לוחמי ג'יהאד מצרים למאמץ הלחימה בלבנון נגד ישראל.

פרשה זו, כקודמתה, הקריקטורות הדניות המתארות את מוחמד, אינה אלא חבלי הלידה ההולכים ונעשים תכופים יותר ויותר לקראת ההתנגשות החזיתית בין התרבויות והדתות. לתנועת האחים המוסלמים תשתית ארגונית אדירת מימדים ומשאבים במדינות המוסלמית ואף נטועה היטב בקהילות המוסלמים במערב ובעולם כולו. לפני מספר חודשים הוא הורה לפעילי האחים המוסלמים ברחבי העולם לסייע לג'יהאד לא רק בממון אלא גם ב"ג'יהאד בנפש", כלומר ליטול חלק בפעילות הג'יהאד הצבאי.

עאכף אינו דוגל בעימות כולל עם המערב בעת הנוכחית, אלא רואה את היעד האסטרטגי החשוב ביותר בשלב הנוכחי בקידום המהפכה האסלאמית במדינות ערב על בסיס הדגם המוצלח של השתלטות החמאס על השלטון הפלשתיני. יחד עם זאת, יש לאחים המוסלמים עניין לנצל את המשבר הנוכחי על מנת להחריף את העימות עם המערב, ובכלל זה גם בביטויים אלימים, ככלי לגיוס ההמונים ולדחיקת ההשפעה המערבית מארצות האסלאם. יחסי האסלאם והמערב מצויים אפוא במסלול של הסלמה לקראת עימות כולל.