קופרווסר: ישראל צריכה לבחון את האסטרטגיה שלה מול עזה

רח"ט המחקר אמ"ן לשעבר על ההסלמה בדרום • לדבריו ישראל בנתה על היכולת והרצון של חמאס להשליט את הסדר ברצועה אולם נדמה כי אין או יכול או אין הוא רוצה או שניהם