מי אבי את עלילת הדם – “אל אקצא בסכנה”?

מתך ספרו החדש של נדב שרגאי חוקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה