״מנקודה מוסרית, אנחנו לא יכולים להיות אדישים לסבל אנושי. אנו אחראים לרווחת אזרחינו ולאנשים שנמצאים תחת שליטתנו