ד"ר גולד: התקרבות מדאיגה במפרץ

נשיא המרכז הירושלמי בראיון לכאן ב' מבחריין שם השתתף בכינוס של מכוני מחקר מדבר על הפגישות של בכירים מא"א עם בכירים באיראן והדאגה שהדבר צריך לעורר • הסרת הסנקציות לדבריו תוביל לטרור אזורי