רוח התקופה: יום "אל קודס" מנסה למצב את מקומו של סולימאני

במסגרת ציון יום "אל קודס" המשיך המשטר האיראני לקרוא לחיסולה של מדינת ישראל ולנסות ולמקם את מפקד כח "אל קודס" בהיסטוריה של ההתנגדות