עבור לתוכן העמוד
Menu

פרס לטרור: תשלומי הרשות הפלסטינית למחבלים ומשפחותיהם

הרשות הפלסטינית מעניקה לטרוריסטים אסורים ומשוחררים ולמשפחותיהם משכורות חודשיות והטבות המסתכמות במעל 300 מליון דולר בשנה.

תקציר מנהלים

  • הרשות הפלסטינית משלמת במישרין ובאמצעות אש”ף משכורות למחבלים הכלואים בישראל ולמשפחות מחבלים הרוגים. תשלומים אלה נגזרים מכך שמנקודת המבט של ההנהגה הפלסטינית, ליבת הזהות של העם הפלסטיני היא המחויבות להיאבק בציונות עד הגשמת היעד הלאומי העליון – הקמת מדינה פלסטינית עצמאית על כל שטחה של פלסטין המנדטורית. המאבק בציונות יכול להתבצע במגוון דרכים, ובכלל זה טרור, שהוא דרך הפעולה הנעלה והחשובה ביותר מכל הדרכים האחרות. לפיכך, מחבלים נתפסים כגיבורים הנאבקים להגשים את המטרות הלאומיות והדתיות, ומן הדין להלל אותם ולתגמל אותם ללא היסוס.
  • הרשות הפלסטינית מתייחסת למחבלים הכלואים כאל “לוחמים”, ולפיכך תשלום המשכורות להם, כולל למחבלי חמאס, וגם למחבלים שביצעו פיגועים אחרי הסכמי אוסלו, מעוגן בחוק. הרשות הפלסטינית ורוב הציבור הפלסטיני מבהירים בדרך זו כי מבחינתם הסכמי אוסלו אינם מחוללי שינוי במאבק בישראל ואינם מסיימים את המאבק הזה.
  • המדינות התורמות קיבלו את הנרטיב הפלסטיני שהפלסטינים הם קורבנות. לפיכך, הן חשות שלא בנוח מויכוחים עם הרשות הפלסטינית על תמיכתה הרשמית בטרור.
  • מעבר לכך, המדינות התורמות ומנהיגים בישראל חוששים כי צעדים נגד הרשות הפלסטינית יביאו להקצנה נוספת, שתגרום להסלמה בשטח ולהידרדרות במצבה השברירי של הרשות, ואולי אף יובילו לקריסתה. הפלסטינים מצדם תופסים את ההתעלמות מתשלום המשכורות כאור ירוק לתמיכה בטרור, הן בדרך זו והן בדרכים נוספות כגון חינוך לשנאה, שלילת הלגיטימציה של ישראל (“דה-לגיטימציה”) והפצת האידאולוגיה הזאת במערב ובישראל.
  • לא זו בלבד שתשלום משכורות למחבלים אינו עולה בקנה אחד עם הסכמי אוסלו, שעל פיהם אש”ף מחויב לחדול מטרור ולא לעודד אותו, אלא שהוא סותר באופן חמור את האמנות הבינלאומיות ללוחמה בטרור ואת חוקי רוב המדינות התורמות, מכיוון שהוא מעניק תמיכה ישירה לארגונים המסווגים כארגוני טרור על ידי האו”ם והאיחוד האירופי.
  • הסיוע הבינלאומי לרשות הפלסטינית מאפשר לה להקצות כספים לתשלום משכורות למחבלים. עולה מכך שישראל והמדינות התורמות פועלות בדרך לא הגיונית, לא מוסרית ולא חוקית על-פי חוקיהן הן.
  • הדרך לטפל בבעיה היא בהגברת המודעות בעולם לתשלומים אלה ולהיקפם, ואזי להבהיר לפלסטינים בדרכים חוקיות, כלכליות ופוליטיות כי האידאולוגיה והמדיניות של תשלום למחבלים אינן מקובלות וחייבות להשתנות. שינוי זה חייב להיות תנאי הכרחי לסיוע לפלסטינים. זאת הדרך היחידה לקדם את השלום. התעלמות מכך תאפשר לפלסטינים להגביר את הטרור, דבר שיביא לידי הידרדרות הסכסוך, על ההשלכות החמורות הכרוכות בכך.