"רשת קורי העכביש: שורשי ה-BDS ותנועת הדה לגיטימציה לישראל"

המרכז הירושלמי מתכבד לפרסם את מחקרו של ד"ר אהוד רוזן ותא"ל קופרווסר הממפה את תנועת הדה לגיטימציה נגד ישראל במדינות מפתח באירופה ובעולם • המחקר המשך ישיר למחקר משנת 2011 על שורשי התנועה בבריטניה