קופרווסר: איראן בונה יכולת לפגוע בישראל

רח”ט המחקר לשעבר של אמ”ן לא פוסל כי את ההערכות והחשש בישראל מפעולה של איראן • המטרה האיראנית ליצור הסלמה על מנת להוביל הורדת הסנקציות