עשור לפתיחת משרדי חמאס באיסטנבול – יחסי תורכיה ישראל לאן?

ברקע החיזור התורכי המחודש אחרי ישראל, נדב שרגאי מציג את שיתוף הפעולה, ברמה האידיאולוגית וברמה המבצעית בין ארדואן לחמאס • מציג 15 דוגמאות לתשתיות טרור, פיגועים ונסיונות פיגוע שהוקמו או הוכוונו מאדמת תורכיה • מונה את רשימת בכירי החמאס שפועלים בתחומה נגד ישראל ( רובם מגורשי ‘עסקת שליט’) וקורא להתנות כל שיפור ביחסים עם תורכיה בהפסקה מוקדמת של פעילות חמאס שם