ערביי ישראל: מה ניתן ללמוד? מה ניתן להסיק לעתיד?

האירועים משקפים עוצמת העוינות של חלק מהאוכלוסייה הערבית בישראל כלפי הסדר הקיים במדינה, ובפועל נגד עצם קיומה כמדינה יהודית ודמוקרטית