עדיין חושבים על 1948

נדב שרגאי עומד על מקומם של 'הנכבה' ו'השיבה', כגורמי רקע ומניע, לפרעות בערים המעורבות במאי 2021