סיפורו של אלי כהן

סיפורו של המרגל שהצליח להסתנן לתוך ההנהגה הסורית ונתפס והוצא להורג