משמרות המהפכה חושפים מערכת שיגור טילים חדשה

המערכת מתוצרת עצמית • מערכת האוטומטית והחכמה, המשמשת לשיגור טילים בליסטיים ארוכי טווח