משה"מ מתרגם הלכה למעשה את הנחיות המנהיג לחימוש "הגדה המערבית"

כל שטח מדינת ישראל הוא מקום מפגש לכח האש של מחנה ההתנגדות