מעפיפוני נפץ וצמיגים בוערים לניצול ילדים כמגנים אנושיים – הפרות פלסטיניות של הדין הבינלאומי

הפרחות הבלונים , שריפת שדות ושימוש בילדים כמגן אנושי – כך חמאס מפר את החוק הבינלאומי