מסמנים מטרה באיראן

תחרות ירי של יחידות עילית של משמרות המהפכה התקיימה באיראן במסגרת אימונים של יחידת “פתאחין”