עבור לתוכן העמוד
Menu

מכתב לאו"ם: הצעת החלטה בעצרת הכללית להכרה במדינה פלסטינית ב"גבולות 67" – מהלך בלתי חוקי

המסמך הבא הוא מכתב שנוסח במשותף על ידי עורכי דין של הפורום המשפטי למען ארץ ישראל והמשפטן אלן בייקר, ומזהיר את מזכ"ל האו"ם מפני רמיסת החוק והנזק שייגרם לאו"ם ולתהליך השלום במידה והעצרת הכללית של האו"ם תכריז על מדינה פלסטינית ותקבע את גבולותיה.

המסמך הבא הוא מכתב שנוסח במשותף על ידי עורכי דין של הפורום המשפטי למען ארץ ישראל והמשפטן אלן בייקר, מנהל פרוייקט ICA במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה. מכתב זה, הממוען למזכ"ל האו"ם, חתום על ידי מאות משפטנים ועורכי דין מרחבי העולם המתמחים במשפט בינלאומי. המכתב מזהיר את מזכ"ל האו"ם מפני רמיסת החוק והנזק שייגרם לאו"ם ולתהליך השלום במידה והעצרת הכללית של האו"ם תכריז על מדינה פלסטינית ותקבע את גבולותיה.

לכבוד

מר באן קי מון

מזכ"ל האו"ם

מכובדנו,

הנדון: הצעת החלטה בעצרת הכללית להכרה במדינה פלסטינית ב"גבולות 67" – מהלך בלתי חוקי

אנו החתומים מטה, עו"ד מרחבי העולם, העוסקים במשפט בינלאומי בכלל ובסכסוך הישראלי-פלסטיני בפרט, פונים אליך בבקשה לפעול בקרב חברי העצרת הכללית על מנת למנוע אימוץ החלטה שהמשלחת הפלסטינית מתכוונת להגיש לעצרת הכללית, להכרה במדינה פלסטינית ב"גבולות 67" – באשר החלטה כזו תעמוד בסתירה בוטה וברורה הן לכל ההסכמים אשר נחתמו עד היום בין הפלסטינים וישראל והן להחלטות מועצת הבטחון 242(1967) ו-338 (1973).

הטעמים לפנייתנו זו הם כדלהלן:

 1. ביום 24.7.1922 התקבלה החלטת מועצת חבר הלאומים, פה אחד, להקמת בית לאומי לעם היהודי, כולל הזכות לעליה ולהתיישבות יהודית צפופה, בכל שטחה ההיסטורי של ארץ ישראל, לרבות בשטחי יהודה, שומרון ומזרח ירושלים. החלטה זו אושרה ע"י שני בתי הקונגרס בארה"ב ב-30 ביוני 1922.
 2. סע' 80 למגילת האו"ם קובע כי האו"ם מכיר בכל החלטותיו של חבר הלאומים, אשר קדם לו ולפיכך, החלטה זו עומדת בתוקפה עד היום הזה ולמעשה, 650,000 היהודים המתגוררים בשטחי יהודה, שומרון ומזרח ירושלים, מתגוררים שם כדין.
 3. אין מונח כזה "גבולות 67", מדובר בקווי שביתת הנשק מ-1949 בין ישראל לשכנותיה, אז נקבע מפורשות בהסכמים, כי אין לפרש משום בחינה את קווי שביתת הנשק כגבול בינלאומי.
 4. החלטות מועצת הביטחון 242 ו-338 מחייבות את הצדדים לנהל מו"מ להשכנת שלום במזרח התיכוןבגבולות בטוחים ומוכרים ולפתרון צודק לכלל הפליטים, היהודים והערבים כאחד.
 5. הצעת החלטה פלסטינית, במסגרת מהלך חד-צדדי שלה, להכרה במדינה פלסטינית ב"גבולות 67"תהיה הפרה יסודית של סעיף 31 להסכם אוסלו ("הסכמי הביניים") בין ישראל לפלסטינים, משנת 1995 בו נקבע כי הפלסטינים לא ייזמו ולא ינקטו כל צעד אשר ישנה את מעמד הגדה המערבית עד סיום המשא ומתן על מעמד הקבע וכי נושא הגבולות ייקבע במסגרת מו"מ בלבד.
 6. יודגש, כי במועד שבו חתמה הרשות הפלסטינית על התחייבויות אלו, כבר התגוררו מאות אלפי יהודים בשטחי יהודה, שומרון ומזרח ירושלים והיא הכירה במציאות לפיה,מעמד השטחים הללו לא ישתנה עד לסיום המו"מ על הסדר הקבע.
 7. הסכם הביניים נחתם אמנם בין ישראל לרשות הפלסטינית, אך ארה"ב, האיחוד האירופי, רוסיה, נורווגיה, ירדן, מצרים והאו"ם חתמו עליו כעדים ולא יוכלו ליטול חלק בהפרת ההסכם ע"י הפלסטינים, שאנו עדים לה ושאתה, כמזכ"ל האו"ם, עומד להיות שותף לה.
 8. כזכור, האו"ם לא הכיר בריבונות ישראל במזרח ירושלים, על אף זכותה ההיסטורית הברורה של ישראל לריבונות בעיר ואולם, באם עצרת האו"ם תכיר עכשיו במהלך החד-צדדי של הצהרה על מדינה פלסטינית, בשטח הכולל את מזרח ירושלים, יהיה בכך משום אפליה פסולה ובלתי מתקבלת על הדעת כנגד ישראל, תוך התעלמות מוחלטת מזכויות לגיטימיות של ישראל והעם היהודי.
 9. כתגובה למהלך החד-צדדי הפלסטיני, עשויה לעלות בקרוב הצעת חוק בכנסת ישראל, אשר תקבע כי מדינת ישראל תחיל את ריבונותה על חלקים נרחבים מיהודה ושומרון, אם וכאשר הפלסטינים יבצעו את המהלך החד-צדדי המתוכנן.

בסיכומו של דבר, מדובר בתרגיל פוליטי של  הפלסטינים תוך ניצול ציני של האו"ם ושל חברי העצרת הכללית על מנת לעקוף את תהליך המו"מ עליו הוחלט על ידי מועצת הבטחון של האו"ם והוסכם בין הצדדים, כאמצעי לקדם את תכניותיהם הפוליטיות. לצערנו, האו"ם  הולך שולל אחרי התרגיל הזה, הנוגד את המשפט הבינלאומי ואשר טומן בחובו את קריסת תהליך השלום במזרח התיכון.

האחריות הינה על כתפיך ובידך הזמן והסמכות לעמוד על עקרונות מגילת האו"ם ולפעול על מנת למנוע מהלך חד-צדדי של הפלסטינים, אשר יוביל לקריסת תהליך השלום.

על החתום:

רשימת חלקית וראשונית של חותמים לפי סדר abc

 1. Abu Lior, Adv
 2. Asraf Shlomo, adv. (LL.B, LL.M)
 3. Avi Naor, adv.
 4. Baba-Nahary Merav, Adv.
 5. Baker Alan, Ambassador (ret)attorney
 6. Benjamin Aryeh N., Adv. LL.M
 7. Ben-Shahar Meir, Adv. LL.B, LL.M
 8.  Bulshtein Ariel, Adv.
 9. Burstyn Yitzhak .adv LL.M
 10. Carmi Anat, Adv.
 11. Cohen Hila, Adv.
 12. Daniely Mirit, Adv.
 13. David Liat, Adv. (LL.B, LL.M)
 14. Dermer Yossi, Adv.
 15. Eagle Shira, Adv.
 16. Eisenberg M., Adv
 17. Elad Cohen, Adv.
 18. Friedman Shlomo, Adv.
 19. Fuchs Josef (Yossi), adv.
 20. Ganan Yuval. Adv.
 21. Goelman Avinoam, Adv.
 22. Goldman Ezra Adv. & Economist
 23. Guggenheim Chanania U., Adv
 24. Hacohen Itay, Adv,
 25. Harshoshanim Ariel, Adv.
 26. Hershkovitz David, Adv. LL.M
 27. Jarden Elon , adv.
 28. Kavatz Gad, Adv.
 29. Koslowe Avital Adv. (LL.B, LL.M)
 30. Landau Dan
 31. Lapidot Harel
 32. Lapidot Ohad Ziv
 33. Levy Yechezkel, Adv. LL.M.
 34. Magen Alon, Adv. LL.B
 35. Meiri Eddy, Esq.
 36. Nadel Gill, Adv.
 37. Nimni Eliyahu, Adv.
 38. Nir-Tzvi Doron, Adv.
 39. Orbach Nir, Adv.
 40. Peretz Yitzhak, (LLB, Hons.) Adv
 41. Prof. Shochetman Eliav
 42. Rotenberg Zvi E. , Adv.
 43. Shimon Yehuda Arye, Adv..
 44. Shmuelyan Eli, Adv.
 45. Teplow Michael I., J.D adv.
 46. Vaknin Emanuelu, Adv.
 47. Weistuch Elad
 48. Yamin Uri, Adv.