מותו של חג'אזי וההשפעה על הזירה הלבנונית

כח קדס וחזבאללה נצבים בפני אתגרים חדשים בזירה הפנימית והאזורית בעקבות מותו של האחראי על פרויקט דיוק הטילים בלבנון וסוריה • נצראללה יצטרך לשנס פעם נוספת את מותניו