מותה של יוזמת השלום הערבית

תהליך הנורמליזציה של ישראל עם מדינות ערב מבטא בין היתר את מותה שהוכרזה בשנת 2002 • היוזמה לא הייתה רלבנטית מבחינת ישראל מרגע לידתה משום שלא לקח בחשבון את ההיבטים של ביטחון ישראל