"יש רוע באיראן"

גל מעצרים של מבקרים מובהקים של המשטר, אכיפה מוגברת של קוד הלבוש