עבור לתוכן העמוד
Menu

ירדן סייעה לישראל בהר הבית בענייני הקורונה

התפילות על הר הבית מנוגדות להוראות של משרד הבריאות וישנו חשש כי המתפללים ידבקו אחרים ואת סביבתם • ירדן נדרשה לעניין

משבר הקורונה גם להר הבית. אחרי שביום שישי האחרון הפרו אלפי מוסלמים את הנחיות משטרת ישראל ומשרד הבריאות ונאספו יחדיו במסגד אל-אקצא ובכיפת הסלע במהלך התפילות, פנתה ישראל לירדן, בניסיון להשפיע על הוואקף להישמע לה. ואכן המעורבות הירדנית הועילה:

אתמול (ראשון) הודיע הוואקף כי הנחה את המתפללים להתפלל במרחבים הפתוחים שמחוץ למסגדים. אלא שגם הנחיה זאת אינה מתיישבת לגמרי עם ההנחיות החדשות; לא עם זאת שהגבילה אירועים ל-2000 איש בלבד, לא עם זאת המאוחרת יותר שהגבילה ל- 100 איש ובוודאי לא עם זו שמגבילה עתה התקבצות ל-10 אנשים בלבד.

תפילה מחוץ למסגדים בהר הבית - הפרה של הוראות משרד הבריאות
תפילה מחוץ למסגדים בהר הבית – הפרה של הוראות משרד הבריאות

בהר הבית , אמנם במרחבים הפתוחים, מתפללים מדי יום אלפי אנשים, כשהם קרובים זה לזה. לאחר התפילות הם יוצאים חזרה לאיזורי מגוריהם ומחייתם במזרח ירושלים ובאים במגע עם משפחותיהם, מכריהם וידידיהם, כאשר אין ידיעה מה והאם אירע להם בזמן התפילות.

ההתנהלות מול הוואקף נחשבת לרגישה, שכן באופן פורמלי, הוואקף מסרב להישמע להוראות ישראליות, בפרט כאלה הנוגעות לסדרי התפילה שלו בהר הבית ( אל-חרם אל-שריף). פורמלית – הוואקף אינו מכיר בריבונותה ובסמכותה של ישראל בהר הבית. ישראל נמנעה ביום שישי מלאכוף בכוח את תקנות משרד הבריאות בשל הרגישות הזאת, והעדיפה לקיים הידברות שקטה הן עם הוואקף והן הם גורמים בירדן, כדי להשיג, לפחות חלקית את יישום ההנחיות. בישראל הביעו תקווה שהציבור הערבי עצמו ילך בעקבות הציבור היהודי וימנע מהתקהלויות, כדי להגן על עצמו, הן בהר הבית והן מחוץ להר הבית.

 

במסגד שבמתחם שער הרחמים שבהר הבית, ממשיכות תפילות המוסלמים להתנהל כרגיל ובצפיפות .