בין עזה לשער הרחמים

האווירה בשטחי הגדה והרצועה היא מתוחה ופוטנציאל ההסלמה הביטחונית הולך וגובר • משבר שער הרחמים בהר הבית מאיים להפוך לנפץ שידליק את התבערה וישראל צריכה לפעול במהירות כדי לנטרל אותו