עבור לתוכן העמוד
Menu

יום ירושלים 2018: התחזית הדמוגרפית הממשלתית – 56% יהודים ו-44% ערבים

תחזיות דמוגרפיות קודמות צפו שוויון בין האוכלוסיות כבר בשנת 2035 • נתוני מכון ירושלים למחקרי מדיניות מלמדים על היפוך מגמה: הנשים היהודיות יולדות יותר. הערביות – פחות

אחרי שורה של תחזיות דמוגרפיות 'קודרות' בעבור הציבור היהודי בירושלים, שהעריכו כי משקלו באוכלוסיית העיר, ילך ויקטן עד כדי שוויון עם הערבים בשנת 2035  (בעוד כ-17 שנה), המציאות מלמדת שהתמונה שונה:

תחזית דמוגרפית מעודכנת שהכינו אנשי 'תוכנית אב לתחבורה ירושלים' מלמדת, כי בשנת 2040 צפוי היחס בין יהודים לבין ערבים בבירה לעמוד על 56% יהודים לעומת 44% ערבים. על פי תחזית אוכלוסיה זו יגיע מספר תושבי ירושלים בשנה זו ל-1.35 מיליון נפש. מהם – 756 אלף יהודים ו-596 אלף ערבים.

נתוני מכון ירושלים למחקרי מדיניות שמתפרסמים לקראת 'יום ירושלים' אף מלמדים על היפוך מגמה בתחום 'שיעור הפריון', בין יהודים לבין ערבים בגבולות ירושלים.

על פי נתוני מכון ירושלים למחקרי מדיניות שיתפרסמו בשנתון הסטטיסטי הקרוב על ירושלים, שיעור הפריון של הנשים היהודיות בירושלים עמד בשנת 2016 (השנה האחרונה שלגביה נאספו הנתונים) על 4.4 והוא היה גבוה משיעור הפריון הכולל בקרב הנשים הערביות בירושלים – 3.2. שיעור הפריון הכולל הוא הנתון על מספר הילדים שאישה צפויה ללדת במהלך חייה. שיעור הפריון הכולל הגבוה בקרב הנשים היהודיות מושפע בעיקר משיעור הפריון הכולל הגבוה בקרב הנשים החרדיות ומשיעור הפריון הכולל הגבוה יחסית של הנשים הדתיות.

בשנים האחרונות, אומרים עורכי השנתון הסטטיסטי של ירושלים, "חלה עלייה בשיעורי הפריון בקרב הנשים היהודיות, הן בירושלים, והן בישראל, בעוד שבקרב הנשים המוסלמיות חלה ירידה בשיעורי הפריון.

בשנת 2006 היה שיעור הפריון הכולל בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים 3.9 הוא עלה ל-4.2 בשנת 2011 ול-4.3 בשנת 2016. לעומת זאת, בקרב האוכלוסייה הערבית ירד שיעור הפריון מ-4 בשנת 2006 ל-3.2 ב- 2016.

חדשות טובות פחות עבור האוכלוסייה היהודית בירושלים מגיעות מתחום ההגירה. מאזן ההגירה של ירושלים גם ב-2016 מוסיף להיות שלילי. על פי נתוני השנתון עברו אל ירושלים ב-2016 9,800 תושבים חדשים, אך עזבו אותה 17,700 מתושביה. מאזן ההגירה של העיר היה לפיכך שלילי ועמד על מינוס 7,900, בדומה למאזן ההגירה של העיר בחצי יובל השנים האחרונות. אחת הסיבות המרכזית לעזיבה הגדולה של ירושלים היא העדר דיור, או מצאי מצומצם של דיור במחירים יקרים ביותר. בירושלים יש בשנים האחרונות רק כ-2000 התחלות בנייה חדשות לציבור היהודי מדי שנה , בעוד שהצורך והדרישה מתקרבים לכ-5000.

38% מתושבי מזרח העיר – יהודים

בסוף שנת 2016 מנתה אוכלוסיית ירושלים 882,700 תושבים, מתוכם 550,100 (62%) יהודים ואחרים ( שאינם ערבים) ו- 332,600 (38%) ערבים. שיעור הגידול של האוכלוסייה הערבית בירושלים בשנת 2016 היה 2.7%, נמוך במעט מהשיעור הממוצע מתחילת העשור 2.9% ונמוך גם מהשיעור הממוצע בעשור הקודם – 3.1%.

שיעור הגידול של האוכלוסייה היהודית בירושלים בשנת 2016 היה 1.5%, גבוה במעט מהשיעור הממוצע מתחילת העשור (1.4%) ומהשיעור בעשור הקודם (1.2%), אולם נמוך מגידול האוכלוסייה היהודית בישראל שעומד על 1.9%

באזורים שנוספו לירושלים ב-1967 מתגוררים היום 61% מתושבי ירושלים ( 542,410 תושבים) , כ-208 אלף יהודים (38%) וכ-328 אלף ערבים ( 62%).

השכונות היהודיות הגדולות בעיר הן רמות אלון, כ-46 אלף תושבים ופסגת זאב, כ-42 אלף תושבים, שתיהן שכונות מעבר ל'קו הירוק'.

השכונות הערביות הגדולות בעיר הן בית חנינה, כ-40 אלף תושבים, וא-טור, כ-26.5 אלף תושבים.

כפי שדווח במחקרו האחרון של נדב שרגאי, 'מתווה פעולה לבעיית השכונות הערביות הירושלמיות הצפוניות שמעבר לגדר' ( המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה 2018), נתוני האוכלוסייה על הנעשה שם מורכבים ומשנים למעשה את תמונה הדמוגרפיה הרשמית של ירושלים.

רשמית רשומים בשכונות אלה כ-60 אלף תושב. מעשית מתגוררים שם קרוב ל – 140 אלף נפש, חלקם הגדול מהגרים שנכנסו לשכונות הללו, בשל הדיור הזול בהן, רובם משטח הגדה ומיעוטם ממזרח ירושלים. אם מחשיבים אוכלוסיה זו במניין אוכלוסיית ירושלים, הרי שהיחס בין יהודים לבין ערבים בבירה, שונה מהנתונים הרשמיים ועומד על כ-41-2% ערבים לעומת
58-9% יהודים.

נתונים נוספים מתוך השנתון הסטטיסטי של מכון ירושלים למחקרי מדיניות:

• *בשנת 2016 השתקעו בירושלים 3,045 עולים.

• 74% מהירושלמים מרוצים מאזורים המגורים שלהם.

• בקרב האוכלוסייה היהודית שיעור החרדים מגיע לכ-34%, שיעור הדתיים לכ-33% ושיעור החילונים לכ-34%

• שנת 2017 הייתה שנת שיא לתיירות בירושלים. מספר האורחים בבתי המלון עמד על 1,653,900 אלף איש, שיא של כל הזמנים.

• במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים למדו 37,300 סטודנטים, שהיוו 16.1% מכלל הסטודנטים בישראל. 19,800 סטודנטים למדו באוניברסיטה העברית שהיוו כ-53%

• מכלל הסטודנטים בירושלים, 12,000 למדו בשמונה מכללות אקדמיות (32%) ו-5,500 למדו בחמש מכללות אקדמיות לחינוך (15%)