עבור לתוכן העמוד
Menu

"יום הנכבה" – חמאס והאידיוטים השימושיים במערב

חמאס ממשיך בקו החותר בשיתוף פעולה עם גורמי השמאל במערב נגד ישראל בהתבסס על הערכים המערביים אותם הוא דוחה מכל וכל

ערב "תהלוכת השיבה הגדולה" על רקע העברת השגרירות האמריקנית לירושלים וציון יום ה"נכבה", פרסם (12 במאי 2018) חמאס הודעה רשמית בה הוא מציג את עמדתו בנוגע ל"שיבה", ההנחיות לפעולה והיעדים.

בדומה למחמוד עבאס (אבו מאזן), גם חמאס מתאר את העם הפלסטיני כקורבן פסיבי אשר נגרם לו עוול היסטורי כאשר גורש במאות אלפיו ממולדתו לפני שבעה עשורים בעת בה הוקמה מדינת ישראל על בסיס "זיוף ההיסטוריה שאין לו אח ורע בדברי הימים".

הן חמאס והן עבאס שוללים מכל וכל את הזיקה ההיסטורית, התרבותית והדתית של העם היהודי לארץ ישראל, ובראייתם היהודים הם נטע זר בה.

תחושת "האסון" ו"הטרגדיה" (ה"נכבה") על אובדן פלסטין ליהודים קיימת במלוא עוצמתה גם ברבות הימים והשנים ולצידה המחויבות ל"שיבה" ל"מולדת הנצחית אשר זולתה לא נסכים למולדת אחרת כלשהי".

בהנחיותיו לפעולה פונה חמאס לבני העם הפלסטיני בכל מקומות הימצאו כולל בשטחי מדינת ישראל, ומורה להם שלא לוותר על "זכות השיבה" וליטול חלק ב"תהלוכת השיבה". ערביי ישראל אליהם מתייחס חמאס כפלסטינים נכללים דרך קבע באג'נדה של חמאס הרואה עצמו המנהיג האמיתי של כל העם הפלסטיני.

בהודעה מופיעה התייחסות לסוגית היחסים הפנים פלסטיניים והיא חושפת את המניעים החשובים לקמפיין "השיבה" שמוביל חמאס מאז ה-30 במרץ 2018.

"ביום לציון שבעים שנה לאסוננו אנו קוראים לעמנו ללכד כוחות ולפעול יחדיו באמצעות כינוס מועצה לאומית מוסכמת בהתאם לתוצאות ישיבת ביירות בינואר 2017", נאמר בהודעת חמאס המערערת למעשה על הלגיטימיות של כינוס המועצה הלאומית הפלסטינית (מל"פ) ע"י אבו מאזן ועל חזקת הייצוג הבלעדי של העם הפלסטיני ע"י ההנהגה הפלסטינית הנוכחית. חמאס חותר להשתלב במוסדות אש"ף על תנאיו באופן שיוכל לסלול את הדרך להשתלטות על הארגון מבפנים, לזכות הכרה הבינלאומית לה זוכה אש"ף ולשנות את מדיניותו.

בנוסף, מציין חמאס את חשיבות קמפיין "השיבה" גם בהקשר המדיני כאמצעי לסיכול "עסקת המאה", היא יוזמת השלום המתגבשת של הממשל האמריקני ליישוב הסכסוך, וכל יוזמה מדינית אחרת.

חמאס, ארגון טרור שאינו מכיר בתוקף החוק הבינלאומי, מפנה דרישה לקהילה הבינלאומית לאכוף את החוק הבינלאומי על ישראל והוא רואה בשיתוף הפעולה עם הגורמים "הליברליים" במערב מכפיל כוח שנועד להחליש את כוחה הכלכלי של ישראל ולסייע במימוש היעד המוצהר של חיסולה המוחלט.

"7. אנו קוראים למדינות הערביות והאסלאמיות ולכל הליברלים [או האנשים החופשיים] בעולם לעמוד לימין העם הפלסטיני ולהביא לסיום סבלו באמצעות מתן היכולת לו לממש את זכויותיו הקבועות הכוללות חירות, עצמאות והסרת המצור באופן סופי וללא תנאי. 8. אנו קוראים לקהילה הבינלאומית לנהוג בצדק כלפי עמנו הפלסטיני חסר הישע, ולמנוע מהאויב את המשך הטרור והפעולות האכזריות, שכן האויב מציב את עצמו כמדינה מעל החוק הבינלאומי. אין בכך משום התנערות מהטענה בדבר הטעות שלה [של הקהילה הבינלאומית] כאשר אפשרה לה [לישראל] לבצע את האסון [הנכבה] של פלסטין אשר השלכותיו עדיין נמשכות, אלא כדי למנוע את המשך ביצוע הפשעים והוספת פרקים חדשים לאסון [הנכבה] הראשון. 9. אנו מתנגדים לכל היבטי הנורמליזציה עם האויב הציוני מכל גורם או דרג שהוא, ואנו רואים בכך פעולה עוינת לפלסטינים ובגידה בזכויותיהם. בה בעת אנו מברכים את הארגונים הדוגלים בחרם בינלאומי [על ישראל] ובראשם [תנועת] ה-BDS. אנו דורשים מהאומה הערבית והאסלאמית והליברלים [או האנשים החופשיים] בעולם שלא ליטול חלק ולהשתתף בכל פעילות של ארגונים ואישים, בפעילות של נורמליזציה ובכל תחום בין אם הוא תרבותי, מדיני או חברתי".

חמאס, החותם את הודעתו בסיסמה הקבועה "זה הג'יהאד, ניצחון או נפילה חלל בדרכו של אללה", ממשיך בקו החותר בשיתוף פעולה עם גורמי השמאל במערב נגד ישראל בהתבסס על הערכים המערביים אותם הוא דוחה מכל וכל. במילים אחרות, הוא מעוניין לנצל את גורמי השמאל כדי לסייע לג'יהאד המבוסס על ערכי האסלאם, אשר על פי תפיסתו עוין בבסיסו את המערב ורואה בערכיו אויב.

 

מקור:

https://hamas.ps/ar/post/9122