חיל הים האיראני מציג יכולות שיגור מל"טים מצוללות וספינות

המל"טים הופכים למרכיב מרכזי בלחימה האסימטרית ביבשה ובים