חוזרים לאיים: טעות קלה של האויבים – תהיה הטעות האחרונה

משמרות המהפכה באיראן בהודעה לרגל "יום הרפובליקה"