התפוצצות אוכלוסין ב"שכונות הלכודות" בירושלים

מחקר עדכני מעלה שב־15 השנים האחרונות שולש מספר התושבים הערבים בשכונות שמחוץ לגדר ההפרדה, ובהן שועפאט וכפר־עקב המקצינות והולכות. חוקר ירושלים נדב שרגאי: "אנחנו מתקדמים במהירות למצב המסוכן של 50 אחוז ערבים בירושלים"