התכנית המבצעית של חיזבאללה לכיבוש הגליל באמצעות מנהרות חודרות

חשיפת המנהרות של החיזבאללה חושפת חלק מהלקחים של הארגון ממלחמת לבנון השנייה