הפגיעה הכלכלית הקשה של הקורונה בכלכלת המזרח התיכון

נגיף הקורונה פוגע במדינות המזרח תהיכון והממשלותת נאלצות להכין חבילות סיוע