הסכנה: פרויקט הטילים המדויקים של איראן

ישראל וממשל ביידן הקימו צוותים משותפים להתמודדות עם איום הטילים המדוייקים והמל”טים שבידי איראן ושלוחותיה במזה”ת • ממשל ביידן סבור שהטילים הבליסטיים הם האיום הגדול ביותר מצידה של איראן, אבל ההערכה בישראל היא שהוא איננו מתכוון לפעול נגדה באמצעים צבאיים