עבור לתוכן העמוד
Menu

הסיוע הפלסטיני הרשמי לטרוריסטים ולמשפחותיהם

הסיוע של הרשות הפלסטינית למשפחות טרוריסטים נסמך על החוק הפלסטיני, אשר מעניק הטבות כלכליות רבות למרצים עונשי מאסר על עבירות ביטחוניות נגד ישראל. להלן תרגום חוק האסירים, המסדיר את מעמדם המיוחד של האסירים הביטחוניים וההטבות להן הם זכאים.

 

העיתון הפלסטיני "אל-קודס" דיווח (4 בפברואר, 2001), כי "מושל ג'נין, קדורה מוסא, מסר ב-3 בפברואר למשפחת החלל סאלם מוחמד סמודי בן ה-24 מהכפר אל-יאמון במערב ג'נין את המענק מטעם משרד הנשיאות [הפלסטיני]… המושל ציין, כי המענק הינו סיוע כספי בסך אלפיים דולר, שהעניק הנשיא [מחמוד עבאס] למשפחת החלל, אשר נהרג בחודש שעבר באש חיילים במחסום צבאי סמוך לכניסה להתנחלות מבוא דותן מדרום לג'נין".

ח'לדון סמודי, שמשפחתו קיבלה את המענק מיו"ר הרשות הפלסטינית, נהרג בעת ניסיון לבצע פיגוע בחיילי צה"ל המוצבים במחסום "בקעות". מצ"ב הודעת דובר צה"ל המסכמת את תחקיר האירוע בו נהרג סמודי:

"בתאריך 8 בינואר 2011, במהלך בידוק שגרתי במחסום "בקעות", ניסה חלדון סמודי לבצע פיגוע באמצעות מטענים מאולתרים תוך כדי הסתערות לעבר החיילים וקריאות "אללה אכבר". החיילים, שהבינו כי מדובר בניסיון לפיגוע, ביצעו לעברו ירי ממנו נהרג."

"ביום המדובר, פעלו במחסום לוחמים מגדוד "אסף" של חטיבת "עקבות הברזל". בשעות הבוקר הגיע סמודי למחסום במונית פלסטינית. כאשר ירד מהמונית החל לרוץ לעבר המחסום ולצעוק "אללה אכבר". החיילים זיהו את המחבל בעת שהוא רץ לעברם וכן את יתר נוסעי המונית שברחו לכיוון ההפוך."

"החיילים פתחו בנוהל מעצר חשוד. מפקד הכוח ביצע ירי מדויק לעבר החשוד לאחר זיהוי אמצעי שנראה כמו רימון אותו אחז בידו. כתוצאה מהירי נהרג חלדון סמודי. לאחר שנפגע מהירי התגלגל מידו של סמודי מטען מאולתר. בסריקות החבלנים נמצאו על גופו מטען מאולתר נוסף וכן סכין."

"מפקד הפיקוד קיבל את ממצאי התחקיר, לפיהם פתחו החיילים באש כדין. כמו כן, ציין לחיוב את אופן פעולת החיילים שמנעו פיגוע שעלול היה להביא לאובדן חיי אדם."

הסיוע של הרשות הפלסטינית למשפחת הטרוריסט נסמך על החוק הפלסטיני, אשר מעניק הטבות כלכליות רבות לטרוריסטים המרצים עונשי מאסר על עבירות ביטחוניות נגד ישראל (להבדיל מאסירים פליליים שאינם זכאים לסיוע), הן בתקופת שהייתם בכלא והן לאחר שחרורם. בשנת 2005 עמד היקף הסיוע הכספי לאסירים ולמשפחותיהם על כארבעה מיליון דולר בחודש. גובה הסיוע לאסיר הביטחוני נקבע ביחס ישיר לחומרת מעשיו במסגרת המאבק, כפי שהדבר מתבטא במספר שנות המאסר בכלא.

להלן תרגום חוק האסירים ו[האסירים] המשוחררים משנת 2004, המסדיר את מעמדם המיוחד של האסירים הביטחוניים וההטבות להן הם זכאים, בזכות ההשתתפות במאבק, כולל המזוין,  נגד ישראל.

חוק האסירים ו[האסירים] המשוחררים

מספר (19) לשנת 2004

נשיא הרשות הלאומית הפלסטינית

לאחר העיון בחוק היסוד המתוקן, ובהסתמך על מה שאישרה המועצה המחוקקת בישיבתה שנערכה בתאריך 22 בדצמבר 2004, פורסם החוק הבא:

סעיף 1

המילים והביטויים הבאים מבטאים את המשמעויות הבאות, אלא אם צוין אחרת:

הרשות הלאומית: הרשות הלאומית הפלסטינית

מועצת השרים [ממשלה]: מועצת השרים [ממשלה] של הרשות הלאומית

השרים: המשרד לענייני האסירים ו[האסירים] המשוחררים או המשרד הרלוונטי

האסיר: כל מי שיושב בבתי הסוהר של הכיבוש על רקע השתתפותו במאבק נגד הכיבוש

האסיר המשוחרר: כל אסיר ששוחרר מבתי הכלא של הכיבוש

סעיף 2

האסירים והאסירים המשוחררים הם נדבך לוחם, וחלק בלתי נפרד של החברה הערבית הפלסטינית, וסעיפי חוק זה מבטיחים חיים בכבוד להם ולמשפחותיהם.

סעיף 3

על מנת לממש את מטרות החוק הזה, הרשות הפלסטינית פועלת בכל האמצעים האפשריים כדלהלן:

 1. שחרור האסירים מבתי הכלא של הכיבוש
 2. הגשת כל הצרכים המשפטיים כדי לסייע לאסיר
 3. הענקת הזכויות הכספיות לאסיר ולמשפחתו בהתאם לסעיפי חוק זה ובאופן העולה בקנה אחד עם דירוג השכר הנהוג.
 4. הענקת אפשרות לרכישת השכלה לאסיר ולילדיו
 5. הכשרה [מקצועית] של האסירים המשוחררים
 6. הבטחת משרות לאסירים המשוחררים בהתאם לקריטריונים הלוקחים בחשבון את השנים אותן ריצה האסיר בכלא והשכלתו, וזאת בהתאם לתכנית סדורה שתפרסם הממשלה.

סעיף 4

אסור לרשות הלאומית לחתום או להשתתף בחתימה על הסכם שלום לפתרון הבעיה הפלסטינית ללא שחרור כל האסירים.

סעיף 5

 1. כל אסיר משוחרר שריצה בבתי הכלא של הכיבוש פרק זמן שאינה פחות מחמש שנים וכל אסירה שריצתה פרק זמן שאינו פחות משלוש שנים, יהיו פטורים מ[הנושאים] הבאים: שכר הלימוד האוניברסיטאי הממשלתי, דמי הביטוח הרפואי, שכר הלימוד של כל קורס הכשרה במסגרת התכניות שמארגנים הגורמים הרשמיים הרלוונטיים.
 2. הממשלה תגדיר את מקרי הפטור הנזכרים בפסקה הקודמת במסגרת התכנית הסדורה שתפורסם בעניין זה.

סעיף 6

הרשות הלאומית תעניק לכל אסיר, וללא אפליה, קצבה חודשית בתוך הכלא ותקצה לו קצבת בגדים בממוצע פעמיים בשנה בהתאם לתכנית סדורה שתפורסם בעניין זה.

סעיף 7

 1. על הרשות להקציב לכל אסיר משכורת חודשית הנקבעת ע"י התכנית הסדורה והיא תהיה צמודה למדד יוקר המחיה.
 2. לבני משפחת האסיר יוקצה חלק ממשכורתו בהתאם לקריטריונים של ההוצאה החוקית הנהוגה.
 3. האסיר יקבע את נציגו לצורך קבלת משכורתו החודשית או מה שנשאר ממנה.

סעיף 8

 1. שנות המאסר של כל פקיד הנמנה על האסירים ו[האסירים] המשוחררים תיחשבנה בהתאם להוראות סעיף 107 של חוק השירות האזרחי משנת 1998 והתקנות שיצאו בעניין זה.
 2. הרשות הלאומית מתחייבת לשלם את פרמיות הביטוח והפנסיה של האסיר הפקיד עבור שנות המאסר.

סעיף 9

על המשרד, בשיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים, להכין מסד נתונים מתועד על האסירים והאסירים המשוחררים, תנאי וסיבות מעצרם ופשעי הכיבוש שבוצעו בהם.

סעיף 10

לרשות הפלסטינית עומדת הזכות להגיש תביעות הקשורות לפשעי הכובשים שבוצעו נגד האסירים, ולדרוש פיצויים על הנזקים שנגרמו להם כתוצאה מכך, ולכל אסיר ואסיר משוחרר עומדת הזכות להגיש תביעות מעין אלה.

סעיף 11

הממשלה תפרסם את התקנות הנדרשות לשם יישומן של הוראות חוק זה.

סעיף 12

כל חוק הסותר הוראות חוק זה ייחשב בטל.

סעיף 13

על כל הגורמים הרלוונטיים – כל אחד בהתאם לתחומו – ליישם את הוראות החוק הזה ולפעול על פיו תוך שלושים יום מתאריך פרסומו ברשומות.

פורסם בעיר עזה בתאריך 27 בדצמבר 2004 לספירה התואם את [תאריך] 15 ב[חודש] ד'ו אל-קעדה 1425 ב[שנה] ההיג'רית.

 רוחי פתוח

נשיא הרשות הלאומית הפלסטינית

התקנות לחוק

החלטת הממשלה מספר () לשנת 2006 בנוגע לתקנות חוק האסירים ו[האסירים] המשוחררים

הממשלה:

לאחר עיון בחוק האסירים ו[האסירים] המשוחררים מספר 19 לשנת 2004, אשר אושר ע"י המועצה המחוקקת בישיבתה שנערכה בתאריך 22 בדצמבר 2004, וע"י נשיא הרשות הלאומית הפלסטינית בתאריך 27 בדצמבר 2004, ופרסומו ברשומות בגיליון החמישים וארבע בתאריך 23 באפריל 2005, ולאור מה שהציג השר לענייני האסירים ו[האסירים] המשוחררים בישיבת הממשלה מספר 40, שנערכה בתאריך 23 בנובמבר 2005, ועל רקע מה שאישרה הממשלה באותה ישיבה, הוחלט כדלהלן:

סעיף 1

תפורסמנה התקנות הבאות של חוק האסירים ו[האסירים] המשוחררים:

 1. נוהל הבטחת המשרות לאסירים ול[אסירים] המשוחררים
 2. נוהל הקצאת משכורת חודשית לאסיר ולמשפחתו
 3. נוהל הבטחת קצבה והוצאות לבוש שנתיות עבור האסיר בתוך בתי הסוהר ובתי המעצר הישראליים
 4. נוהל פטור משכר הלימוד בבתי הספר והאוניברסיטאות, מדמי הביטוח הרפואי ומתשלום עבור קורסי הכשרה

סעיף 2

לצורך יישום חוק זה, המילים והביטויים הבאים מבטאים את המשמעויות הבאות, אלא אם צוין אחרת:

המשרד: המשרד לענייני האסירים ו[האסירים] המשוחררים

השר: השר לענייני האסירים ו[האסירים] המשוחררים

האסיר: כל מי שיושב בבתי הסוהר של הכיבוש על רקע השתתפותו במאבק נגד הכיבוש

האסיר המשוחרר: כל אסיר ששוחרר מבתי הכלא של הכיבוש

המנהלת הכללית לעניינים המנהליים והכספיים: המנהלת הכללית לעניינים המנהליים והכספיים של המשרד.

הפקיד המוסמך: הפקיד המוסמך במחלקה לעניינים המנהליים והכספיים

המסמכים: כל המסמכים ותעודות הלימוד, והמסמכים המוכיחים מעצר, והמסמכים המתעדים את המצב המשפחתי והניסיון וכו'.

הנציג: האדם אשר הוסמך לקבל את המשכורת מטעמו של האסיר

הבנק: אחד הבנקים הנמצאים באדמות הפלסטיניות והפועל בהתאם לאישור הרשות הלאומית הפלסטינית

מחלקת הבקרה והביקורת: מחלקת הבקרה והביקורת של המשרד

המנהלת הכללית של התכנית להכשרת האסירים המשוחררים: המנהלת הכללית  של התכנית להכשרת האסירים המשוחררים במשרד האסירים

מחלקת הלימודים: מחלקת הלימודים במנהלת הכללית של התכנית להכשרת האסירים המשוחררים של המשרד

מחלקת ההכשרה: מחלקת ההכשרה במנהלת הכללית של התכנית להכשרת האסירים המשוחררים של המשרד

מחלקת הביטוח הרפואי: מחלקת הביטוח הרפואי במנהלת הכללית של התכנית להכשרת האסירים המשוחררים של המשרד

מחלקת הקשר לבתי הסוהר: אחת המחלקות של המנהלת הכללית לענייני האסירים ו[האסירים] המשוחררים

קנטינה: הדברים אותם קונים בקצבה החודשית המגיעה לאסיר

ראשית: נוהל הבטחת המשרות לאסירים המשוחררים

סעיף 3

לכל אסיר משוחרר הזכות שתובטח לו משרה באחד ממשרדי הממשלה או מנגנוני הרשות אם מתמלאים לגביו התנאים הבאים:

 1. הוא ריצה פרק זמן של חמש שנים ומעלה במאסר בגלל מאבקו בכיבוש בין אם תקופה זו הייתה הפעם אחת או בפרקי זמן נפרדים.
 2. תקופה זו / התקופות צריכה להיות מתועדת במסמכים רשמיים המונפקים ע"י ארגון הצלב האדום, או תיעוד של המשרד האחראי המוכיח את אמיתות מעצרו.
 3. אסירים אשר נעצרו בעבר או נעצרו בבתי הכלא הערביים על רקע מאבק למען הבעיה [הפלסטינית], ואין בידיהם המסמכים הרשמיים המונפקים ע"י הצלב האדום, יכולים לקבל מהשר [מסמך] המאשר ומאמת את המעצר.
 4. האסיר המשוחרר אינו עובד במוסד רשמי או בלתי ממשלתי, ממנו הוא מקבל שכר סדיר.
 5. אין לו מקור הכנסה אחר, בין אם ממסחר או מניהול בית מלאכה, או מפעל אל משרד למתן שירותים ממנו מתקבל שכר הולם.
 6. אין ברשותו קרקעות ונכסי נדל"ן או אחרים, המעניקים לו הכנסה קבועה המאפשרת לו חיים בכבוד.
 7. באופן חריג, מיושמים אותם תנאים על האסירות, אשר ריצו תקופה שאינה פחותה משנתיים וחצי במאסר, ושכר זה ייפסק לאחר קבלתה לעבודה.

סעיף 4

ניתן לבחון את עניינו של אסיר, אשר ריצה יותר משלוש שנים בכלא, ונפצע במהלך המעצר או בגלל מחלה חשוכת מרפא, שגרמה לו להפסיק לעבוד, על מנת שיוכל לקבל את המשכורת שנבצרה ממנו, וזאת לאחר שיתמלאו התנאים הבאים בסעיף 3 בנוסף לאלה להלן:

 1. הוא לקה במחלה במהלך המעצר או בעטיו
 2. הוא לא קיבל פיצוי כלשהו על הפציעה
 3. הוא הוכיח את אי יכולתו לעבוד באמצעות דו"ח רפואי שהונפק ע"י ועדה רפואית ממשלתית
 4. הוא אינו מוטב של מוסד כלשהו אחר בגלל נכותו

סעיף 5

 1. המנהלת הכללית של העניינים המנהליים והכספיים תקבל מהאסיר המשוחרר באמצעות הפקיד האחראי את כל המסמכים הנדרשים ותאמת את התאמתם לתנאים.
 2. הפקיד האחראי יכין תיק מיוחד, הכולל את המסמכים וההמלצות הנדרשות.
 3. הפקיד האחראי יארגן את תיקי האסירים בהתאם לשנות המעצר אשר ריצו בכלא.
 4. כל התיקים המוכנים בצרוף דו"ח אודותיהם יוצגו לשר, וזאת לשם אישורם.
 5. המנהלת הכללית של העניינים המנהליים תשלח העתק של התיק לנציבות עובדי המדינה ועותק נוסף למשרד האוצר.
 6. האסיר המשוחרר יעודכן ע"י נציבות עובדי המדינה ומשרד האוצר, והשלמת החוסרים הקיימים בתיק תבוצע באמצעות המשרד לענייני האסירים ו[האסירים] המשוחררים.

סעיף 6

 1. לאחר השלמת ההליכים הספציפיים הקשורים למינוי האסיר המשוחרר ישלחו האסירים המשוחררים למשרות במשרדים [של הממשלה], במנגנונים ובמוסדות הממשלתיים האחרים, וזאת במקום עובד פנוי, או בהסתמך על מקור כספי חדש בהתאם לחוק התקציב הכללי השנתי.
 2. דירוגו המקצועי של האסיר המשוחרר יקבע בהסתמך למספר השנים שריצה במאסר והתעודות המעידות על ההשכלה שרכש.
 3. במצב בו אין משרה פנויה הוא יוכלל במסגרת פורום התרבות והפיתוח לאחר שיוקם, והאסיר המשוחרר יקבל משכורת מדי חודש.
 4. האסירים המשוחררים אשר ריצו חמש שנים ומעלה יקבלו את הדירוג [המקצועי] המפורט בטבלה הבאה, ובמקביל את השכר שנקבע על פי דירוג המשכורות למשרות הנהוגות ע"י משרד האוצר לכל העובדים של הרשות הלאומית הפלסטינית בהתאם לחוק השירות האזרחי.

מספר השנים בכלא

דרגה אזרחית

דרגה צבאית

5 שנים ופחות מ-7 שנים

ראש מחלקה

סגן

7 שנים ופחות מ-8 שנים

סגן מנהל

סרן

8 שנים ופחות מ-10 שנים

מנהל C

רס"ן

10 שנים ופחות מ-15 שנים

מנהל B

סא"ל + ותק

15 שנים ופחות מ-20 שנים

מנהל A

אל"מ + ותק

20 שנים ופחות מ-23 שנים

מנהל כללי

תא"ל

23 שנים ופחות מ-25 שנים

עוזר סגן

תא"ל

25 שנים ומעלה

תת שר

תא"ל עם ותק

ובמצב בו מישהו מהם הועסק במשרה אזרחית או צבאית, יש חובה להשלים את כל תנאי ההשכלה הנדרשים למשרה זו.

5. יש לפעול כדלהלן: האסירים המשוחררים צריכים לקבל את הדירוג לו הם זכאים. זה אשר בידיו היכולת לעבוד יוצג כמועמד לעבודה במוסד אזרחי או צבאי בדרגה אשר הוענקה לו.

6. האסירים אשר ריצו פחות מחמש שנים ולא חל עליהם מה שמופיע בסעיף 3/7 והסעיף הרביעי של תקנות חוק האסירים ו[האסירים] המשוחררים, יהיו זכאים ליהנות מ[דמי] תקופת אבטלה שאורכה שישה חודשים.

7. האסירים המשוחררים זה לא מכבר יקבלו, על מנת לסייע בבניית עתידם, סיוע כספי מיידי בהתאם לטבלה הבאה:

8. פחות משנה [בכלא] יקבל 500 דולר

יותר משנה ועד 3 שנים [בכלא] יקבל 1,000 דולר

יותר מ-3 שנים ועד 5 שנים [בכלא] יקבל 2,000 דולר

יותר מ-5 שנים ועד 8 שנים [בכלא] יקבל 3,000 דולר

יותר מ-8 שנים ועד 11 שנים יקבל 4,000 דולר

יותר מ-11 שנים ועד 15 שנים יקבל 5,000 דולר

יותר מ-15 שנים ועד 18 יקבל 6,000 דולר

יותר מ-18 שנים ועד 21 שנים יקבל 7,000 דולר

יותר מ-21 שנים ועד 25 שנים יקבל 8,000 דולר

יותר מ-25 שנים יקבל 10,000 דולר

9. האסירים המשוחררים אשר לא קיבלו משכורת חודשית עבור תקופת מעצרם יכולים לקבל את התשלומים לתקופה הזו בתשלומים מאוחרים, באמצעות המשרד לענייני האסירים ו[האסירים] המשוחררים.

סעיף 7

הקצבה תיחשב זכות אישית של האסיר המשוחרר במהלך חייו ואסור בשום מצב להעבירו למוטב אחר.

סעיף 8

תשלום הקצבה לאסיר המשוחרר תיפסק במקרים הבאים:

אם הוא מועסק או התברר שהוא מועסק במקצוע אחר ממנו הוא מקבל שכר סדיר.

אם הוא נעצר מחדש ע"י צבא הכיבוש הישראלי, הוא עובר בסטטוס זה לנפגע, ונסמך על המשכורת המשולמת ע"י משרד האסירים ו[האסירים] המשוחררים.

אם עסק במשרתו במצב בו הייתה משרה פתוחה באחד המוסדות או המנגנונים או המשרדים הממשלתיים, והועבר ע"י כך לסגל של הגורם הרלוונטי, והוא מקבל משכורת מלאה.

אם נפטר ויורשיו מקבלים את המשכורת בהתאם להלן.

האסיר הנשוי

 1. האישה והבנים הקטינים מקבלים ערך של 75% מהמשכורת.
 2. בנים קטינים אחרים או בנות שאינן נשואות יקבלו סכום בערך של 50% מהמשכורת.

האסיר הרווק

 1. האב והאם (בתנאי שהנפטר הוא המפרנס שלהם במשך חייו) + האחרים הקטינים מקבלים שיעור של 75% מהמשכורת.
 2. אח קטין אחר או הבת שאינה נשואה ואינה עובדת מקבלים שיעור של 50% מהמשכורת.
 3. זאת, אם התבקש להצטרף לשורות אחד הגורמים הרשמיים בהם יש משרות פנויות והוא סירב להיענות לבקשה זו.

שנית:  המכניזם של תשלום המשכורת החודשית לאסיר ולמשפחתו

סעיף 9

לכל אסיר פלסטיני או ערבי בבתי הכלא ובתי המעצר הישראליים עומדת הזכות לקבל משכורת חודשית שתשולם לו או למשפחתו או יתמלאו התנאים הבאים:

 1. אם מעצרו היה בגלל מאבקו בכיבוש
 2. אם לא קיבל משכורת חודשית ממוסד ממשלתי או בלתי ממשלתי כלשהו אחר.

סעיף 10

על בני משפחת האסיר להמציא את המסמכים הבאים:

 1. תעודה מקורית של הצלב האדום המלמדת על מעצרו. מסמך זה יש לחדשו בכל שלושה חודשים לגבי אסיר עדיין נתון במעצר וכל לשנה לאסיר שנשפט.
 2. כתב האישום שהוצא ע"י התביעה הצבאית הישראלית
 3. צילום של תעודת הזהות של האסיר
 4. צילום של תעודת הזהות של נציג האסיר
 5. צילום של תעודת הנישואין אם היה נשוי
 6. צילום של תעודות הלידה של הילדים
 7. מספר חשבון הבנק של הנציג באחד הבנקים בשטחי הרשות הלאומית
 8. החלטת פסק הדין אם נקבע פסק הדין ע"י בתי המשפט הישראליים

סעיף 11

כל המסמכים ימסרו לפקיד האחראי בסניף של משרד האסירים במקום מגורי האסיר ואם הוא איננו מתושבי האזורים הנתונים תחת פיקוח של הרשות הלאומית הפלסטינית, ימסרו המסמכים בסניף הקרוב ביותר למקום מגוריו.

סעיף 12

אם האסיר נשוי, אזי אשתו היא הנציגה החוקית שלו, ואם הוא אינו נשוי אחד מילדיו. האסיר יכול להסמיך אדם אחר לשם קבלת משכורתו בהתאם לכתב הסמכה שיונפק ע"י הצלב האדום ותופיע בו חתימתו.

סעיף 13

המנהלת הכללית לענייני האסירים תכין תיק מיוחד הכולל את כל המסמכים של האסיר, את הערותיה על התיק והסכום שנקבע לתשלום כמשכורת בהתאם למצב. התיק המלא יוצג למחלקת הביקורת והבקרה כדי לוודא את אותנטיות המסמכים והתאמת המשכורת לתוכן התיק.

סעיף 14

הנושא הכספי של האסיר יאושר לאחר וידוא, שהוא אינו מקבל משכורת ממוסד ממשלתי או פרטי עם השלמת כל המסמכים והימצאות כתב אישום בתיק. במצב שאין כתב אישום ניתן לאשר [את הנושא הכספי] אם הוא עצור במעצר מנהלי.

סעיף 15

המשכורת תשולם מתאריך אישור התיק ולא החל מתאריך המעצר. התקופה שבין תאריך המעצר ותאריך האישור בנוגע לאלה שאושרו, תשולם במשכורות מאוחרות לאחר האישור.

סעיף 16

אם האסיר היה נשוי ליותר מאישה אחת, כל אחת מהן תקבל משכורת אסיר מלאה לתקופה של חמש עשרה שנה אם האסיר שהה עדיין במאסר. לאחר מכן ידון תיק האסיר והפסקת המשכורת ויילקח בחשבון גיל הילדים של האסיר, וחלוקת המשכורת הנובעת מגיל ילדי האסיר, וחלוקת תוספת השכר הנובעת מתוספת שנות המעצר ביחס שווה בשווה בין שתי הנשים.

סעיף 17

תשולם תוספת מיוחדת לאסירים תושבי ירושלים על מנת לתמוך בעמידה האיתנה שלהם ובהתחשב בעליה ברמת המחיה אצלם.

סעיף 18

המשכורת תשולם לבנים עד גיל 18 ולבת שאינה נשואה ועובדת.

סעיף 19

תשלום המשכורת יופסק בנסיבות הבאות:

 1. אם האסיר השתחרר מהכלא
 2. אם האסיר נפטר במהלך תקופת המאסר הוא עובר למשכורת של נפטר בהתאם להלן.

האסיר הנשוי

 1. האישה והילדים הקטינים יקבלו סכום בשיעור של 75% מהמשכורת
 2. בנים קטינים אחרים או בנות שאינן נשואות יקבלו שיעור של 50% המשכורת

האסיר הרווק

 1. האב והאם (בתנאי שהנפטר הוא המפרנס היחיד שלהם בתקופת חייו) והאחים הקטינים יקבלו שיעור של 50% מהמשכורת
 2. אח קטין אחר והאחות שאינה נשואה ואינה עובדת יקבלו שיעור של 50% מהמשכורת

סעיף 20

המשכורת לאסיר תשולם בהתאם לשנים שריצה בכלא על פי הטבלה הבאה:

תוספת ירושלים

בשקלים

 תוספת לילדים עד גיל 18

בשקלים

 תוספת לאישה

בשקלים

המשכורת הבסיסית

בשקלים

 מספר השנים בכלא

 300 50 לכל בן/בת 300 1000 מתחילת המאסר ופחות מחמש שנים 300 50 לכל בן/בת 300 1300 מ-5 שנים ופחות מ-10שנים 300 50 לכל בן/בת 300 2000 מ-10 שנים ופחות מ-15 שנים 300 50 לכל בן/בת 300 2500 מ-15 שנים ופחות מ-17 שנים 300 50 לכל בן/בת 300 3000 מ-17 שנים ופחות מ-20 שנים 300 50 לכל בן/בת 300 3500 מ-20 שנים ופחות מ-25 שנים 300 50 לכל בן/בת 300 4000 יותר מ-25 שנים

 

סעיף 21

המשכורות של האסירים תתחלנה מהמינימום של המשכורות [הנהוגות] ברשות הלאומית הפלסטינית והמשכורת הבסיסית תהיה צמודה למדד יוקר המחיה.

שלישית: נוהל פטור האסירים המשוחררים משכר הלימוד בבתי הספר ובאוניברסיטאות ומשכר הלימוד בקורסי ההכשרה

סעיף 22

לכל אסיר משוחרר הזכות לפטור משכר הלימוד בבתי הספר ובאוניברסיטאות ומשכר הלימוד בקורסי ההכשרה במסגרת התכניות שמארגנים הגורמים הרשמיים הרלוונטיים, וזאת אם התקיימו התנאים הבאים:

 1. האסיר ריצה תקופה שאינה פחותה מחמש שנים, או אסירה אשר ריצתה תקופה שאינה פחותה משלוש שנים בכלא בגלל המאבק שלהם בכיבוש, בין אם מדובר בתקופה אחת [רציפה] או בתקופות לסירוגין, והתקופה [של המאסר] מוכחת במסמכים רשמיים המונפקים ע"י הצלב האדום.
 2. אסיר, שאינו יכול להמציא את המסמכים הרשמיים המונפקים ע"י הצלב האדום בגלל הזמן הרב שעבר מ[תחילת] תקופת המעצר, יכול להביא מסמך לאימות המעצר שמאושר ע"י השר.

השירותים שמעניקה תכנית הכשרת האסירים המשוחררים יימשכו במתן שירות לאסיר המשוחרר ללא קשר לתקופה שריצה בכלא, בהתאם לתנאים עליהם הוסכם בין התכנית ולבין המדינות התורמות והמדיניות הננקטת ע"י התכנית.

סעיף 23

1. האסיר המשוחרר, אשר נהנה משירות הלימודים, צריך להביא את המסמכים הבאים:

 • תעודה המוכיחה את המעצר (הצלב האדום)
 • תעודת הלימודים האחרונה שהשיג
 • תעודה אוניברסיטאית (מי שמבקש ליהנות מלימוד באוניברסיטה)
 • צילום של תעודת זהות של האסיר

ב- על מנת שהאסיר יוכל ליהנות משירות ביטוח הבריאות עליו להביא את המסמכים הבאים:

 1. תעודת אישור מעצר (הצלב האדום)
 2. שתי תמונות אישיות + צילום של המוטבים עימו בביטוח
 3. צילום תעודת הזהות של האסיר

ג- על מנת שהאסיר המשוחרר ייהנה משירות ההכשרה בקורסי ההכשרה שמארגנים הגורמים הרלוונטיים עליו להביא את המסמכים הבאים:

 1. תעודה המוכיחה את המעצר (הצלב האדום)
 2. תעודת הלימודים האחרונה שקיבל
 3. צילום של תעודת הזהות

סעיף 24

 1. המנהלת הכללית של התכנית להכשרת האסירים המשוחררים ובאמצעות פקידיה האחראים תקבל מהאסירים המשוחררים את כל המסמכים הדרושים ותוודא את אמיתותם ועמידתם בתנאים.
 2. הפקיד האחראי יכין תיק מיוחד לכל אסיר משוחרר שיכלול את המסמכים וההמלצות הנדרשות
 3. כל נושאי הבחינה של בקשות לקבלת פטור יתבצעו אצל הפקיד האחראי
 4. האסיר הרוצה ליהנות מהפטור של שכר הלימוד של קורסי ההכשרה צריך לחתום על התחייבות שלא להפסיק את קבלת השירות הזה.

סעיף 25

המנהלת הכללית של התכנית להכשרת האסירים המשוחררים היא הגורם המוסמך היחיד להתכתב עם הגורמים שהאסיר רוצה ליהנות משירותיהם והיא הגורם היחיד המוסמך לקבל [מהם] תגובות.

סעיף 26

 1. קבלת פטור משכר לימוד בבתי הספר ובאוניברסיטאות וקבלת פטור מקורסי ההכשרה הוא זכות פרטית של האסיר המשוחרר ולא ניתן לוותר עליה למען מישהו אחר.
 2. דמי ביטוח הבריאות ינוכו מדי חודש לאסיר המשוחרר אשר מקבל קצבה ממשכורתו החודשית.

סעיף 27

 1. האסיר אשר הכנסתו עולה על 3 אלפים שקלים לא יהיה פטור משכר הלימוד לאוניברסיטה אלא אם יש לו יותר מילד אחד.
 2.  אסיר אשר יש לו יותר מילד אחד והכנסתו עולה על 5 אלפים שקלים לא יהיה פטור משכר הלימוד לאוניברסיטה.

סעיף 28

 1. כדי להמשיך לקבל פטור משכר הלימוד לאוניברסיטה על האסיר המשוחרר להשיג ציון ממוצע מצטבר העולה על 60%.
 2. כדי להמשיך לקבל פטור משכר הלימוד של ההכשרה על האסיר להתחייב שלא להפסיק את ההכשרה

סעיף 29

שירות הפטור משכר הלימוד לאוניברסיטה יינתן לפעם אחת בלבד.

סעיף 30

באופן חריג יוכלו אסירים שריצו תקופה הפחותה מחמש שנים ואסירות שריצו תקופה הפחותה משלוש שנים ליהנות משירות ביטוח הבריאות לתקופה של שנה בלבד.

סעיף 31

מתן השירותים לאסיר ייפסק בתנאים הבאים:

 1. אם התמשכה הפסקת קבלת שירות ההכשרה
 2. אם לא השיג בתקופה של שני סמסטרים ממוצע מצטבר של 60% ומעלה, וזאת בהתייחס לאלה הנהנים מפטור משכר הלימוד לאוניברסיטה
 3. אם האסיר נפטר הזכות אינה עוברת ליורשיו
 4. באופן חריג תמשיך משפחת האסיר לקבל פטור מתשלום ביטוח הבריות במצב של פטירתו.

רביעית: נוהל הבטחת תשלום חודשי לאסיר בתוך הכלא והחלפת בגדיו פעמיים בשנה.

סעיף 32

כל אסיר בכלא שנעצר על רקע מאבקו בכיבוש ונמצא בין שאר האסירים או נמצא בבידוד כאמצעי עונש של הנהלת הכלא זכאי לקבל קצבה חודשית ובגדים פעמיים בשנה ללא קשר להשתייכותו המפלגתית או הארגונית.

סעיף 33

כל אסיר מקבל את קצבתו החודשית בכלא הקנטינה הנהוגה במשרד, ואשר מוסכם עליה עם משרד האוצר.

סעיף 34

מנהלת הקישור לבתי הכלא במנהלת הכללית של ענייני האסירים ו[האסירים] המשוחררים היא הגורם המוסמך היחיד לחלוקת הקצבה לאסירים בהתאם לנהלים הבאים:

 1. המחלקה תשיג את המספר המדויק של האסירים בכל בית כלא בהסתמך על הקשר שלהם עם כל בית כלא בנפרד.
 2. המחלקה תכין רשימות של שמות האסירים ומספרי החשבונות הפרטיים שלהם בכלא.
 3. המחלקה תכין את ספחי התשלום הנדרשים בהתאם למספר האסירים ובהסתמך על הרשימות שאצלה ובהמתינה לאישור השר להוציא לפועל את התשלום.
 4. למחלקה יש סמכות ובהתאם להערכותיה להעביר את התשלום למספר של כל אסיר בנפרד או לחלוקת הסכומים לקבוצות בהתאם לצורך.
 5. המחלקה צריכה לשמור עותק של כל ספח תשלום שמונפק.

סעיף 35

במצב של העברת אסירים גדולה בין בתי הכלא על המחלקה ליצור קשר עם בתי הכלא לאחר המגעים הנדרשים האלה היא צריכה לקבוע את המכניזם לתשלום בהתאם לצורך של כל בית כלא בנפרד, ובאופן דומה יש לנהוג במצב של חיפושים והחרמת ציוד של האסירים בכלא.

סעיף 36

במצב של הפרות סדר כלליות בבתי הכלא, התקפה של הנהלת הכלא על האסירים והחרמת ציודם, יכול השר בהזדמנות הקרובה ביותר להגיש בקשה דחופה לסיוע חירום לאסירים שיחולק בהתאם לצורך לכל בית כלא.

סעיף 37

פעמיים בשנה יינתנו בגדים לאסיר בערך של 400 שקלים בממוצע באמצעות משרד האוצר לנציג של האסיר בנוסף על משכורתו, וזאת פעם אחת באמצע השנה ופעם נוספת בסוף השנה.

סעיף 38

האסיר יאבד את זכותו לקבלת הקצבה החודשית ובגדיו במקרים הבאים:

 1. אם השתחרר מהכלא
 2. אם האסיר נפטר בכלא
 3. אם האסיר הפסיק את קשריו עם קבוצת האסיר והעדיף את החיים בנפרד מהם מסיבות הקשורות להיבט הלאומי הכולל של האסיר.

סעיף 39

לאחר ההסכם עם הצדדים משרד האוצר והמשרד לענייני אסירים ו[האסירים] המשוחררים תפורסם החלטת הממשלה בעניין זה.

סעיף 40

על כל הגורמים הרלוונטיים, כל אחד בתחומו, ליישם את ההחלטה הזו ולפעול לפיה מיום פרסומה והיא תפורסם ברשומות.

אחמד קריע

ראש הממשלה

המקור/ אתר הקמפיין הבינלאומי השייך למשרד האסירים ו[האסירים] המשוחררים