עבור לתוכן העמוד
Menu

המערב ממציא אסלאם חדש התואם את הליברליזם

המערב ממשיך להתעלם מקריאת התיגר העלולה לבו מכיוון האוכלוסיה המוסלמית הרדיקלית החיה בתוכו • המחיר עלול להיות כבד

להתעלמות מסימנים מתריעים על התנגשות ציבילזציות במערב והאפשרות לקריאת תגר של הכוחות האסלאמיים על הדמוקרטיה המערבית עלולה להיות מחיר כבד אם יימשך תהליך הרדיקליזציה בקהילות המוסלמיות במקביל לשינוי המאזן הדמוגרפי.

ממשלות מערביות אימצו בשנים האחרונות מדיניות המקדשת את הרב תרבותיות והרואה באסלאם תרבות ודת שאינה סותרת כלל ועיקר את הליברליזם והדמוקרטיה המערבית.

כך למשלאנגלה מרקלקנצלרית גרמניהאמרה כי "האסלאם מקומו בגרמניה" (Islam belongs to Germany)1 וכי "האסלאם אינו המקור של הטרור" (Islam is not the source of terrorism).2

ראש ממשלת קנדהג'סטין טרודואמר כי "האסלאם אינו בלתי תואם את הדמוקרטיה החילונית המערבית ומקום חופשי כמו קנדהוהוא "אינו בלתי תואם חברות מערביות חופשיות ופתוחות".3

המסרים המגיעים מראשי הקהילה המוסלמית במערב עומדים בסתירה להנחות היסוד של המנהיגים המערביים.

הארגון האסלאמי הגדול ביותר בקנדה מפרסם באתר האינטרנט שלו ספר מומלץ לעיון ובו הסבר לחדיתבו צוטט נביא האסלאם מוחמד כאומר שמי שמעליב את השליטים אללה יעליב אותו.

בהקשר זה צויןכי "המערכת הפוליטית של האסלאם עומדת בסתירה מוחלטת לדמוקרטיה המערביתהתפיסה של מפלגת שלטון ואופוזיציה זרה לאסלאםהכל שייך לאומה (האסלאמיתולה מטרה אחת ורצון להשיג את אותם יעדים ומטרות המגולמים בקווי היסוד האסלאמיים".4

בכיר בהנהגת הארגון האסלאי חיזב אלתחריר בקנדה הסביר לא מכברכי "האסלאם אינו יכול ולעולם לא יהיה חלק מהחילוניות הליברלית".5 לדבריו, "הלחץ של התקשורת הוא כפשוטו כלי שנעשה בו שימוש כדי לכפות על המוסלמים להתנער מהחוקים הפוליטיים והצבאיים של האסאלם… ולקבל את המערכת הליברלית החילונית ששולטת כיום בעולם ולנטוש את הקריאה לאסלאם פוליטי".

הוא הוסיףכי "האסלאם יעלה מחדש פעם נוספת באדמות המוסלמים והאומה (האסלאמיתתתאחד תחת מנהיגות אסלאמית אחת כנהואדמות המוסלמיםכולל אפריקההמזרח התיכון וחלקים ממזרח אסיה,יוחזרו באופן מלא לשליטה של המוסלמיםוהחלאה הכזבנית והמפיצה פחד (מפני האסלאםשל האליטה הקפיטליסטית לא תוכל לעשות דבר בעניין זה".

החשש מפני עימות עם האסלאם בזירה הבינלאומית ומבית לאור הגידול הדמוגרפי בקהילות המוסלמים בפזורה מוביל ממשלות מערבית לבכר להימנע מעימות עם האסלאםלבחור בדרך של "גמישותו"להמציא"אסלאם אורתודוקסי חדש "התואםאת הדמוקרטיה המערביתלהתעלמות מסימנים מתריעים על התנגשות ציבילזציות במערב והאפשרות לקריאת תגר של הכוחות האסלאמיים על הדמוקרטיה המערבית עלולה להיות מחיר כבד אם יימשך תהליך הרדיקליזציה בקהילות המוסלמיות במקביל לשינוי המאזן הדמוגרפי.