במועל יד – טקס סיום של האקדמיה לשוטרים בצנעא

בקריאות נגד ישראל ונגד ארה"ב הסתיים טקס השבעת שוטרים לחדשים לתפקידם • הכנס נערך באזור תחת שליטת הח'ותים