המאבק על השליטה באגן הים התיכון: טורקיה בלוב – חלק א'

סקירת עומק של פרדי איתן על החשיבות של של לוב באגן הים התיכון והמעורבות ההיסטורית של המעצמות בעבר ובהווה באזור על מנת להשתלט על נתיבי השייט • חלק ראשון