ההצלחה הצבאית של איראן – חשש מזרח תיכוני

איראן מעודדת מהצלחותיה מול ארה”ב וסעודיה ועוברת לאסטרטגיה של התקפות נגד יזומות כדי לבסס את כוח ההרתעה שלה • בית המלוכה הסעודי בוחן אפשרויות להתפשר עם איראן ולהפסיק את המלחמה בתימן בעוד ישראל חוששת ממתקפת פתע איראנית על מתקניה החיוניים