ההסתה הפלסטינית ועידוד טרור הסכינאות

תופעת הסכינאות הפלסטינית מתחדשת בגלל ההסתה החריפה והאופן שבה מתגמלת הרש”פ את משפחות המחבלים • התופעה עלולה להתגבר לקראת דיוני הסדנה הכלכלית בבחריין בסוף החודש