עבור לתוכן העמוד
Menu

הג'יהאד – מלחמה יזומה להשגת דומיננטיות גלובלית

ספר שמפרסם ארגון אסלאמי בראשו עומד יו"ר מועצת האימאמים של קנדה, מפריך את טענות אנשי דת הנימנים על האסלאם הפוליטי המנסים לשוות לג'יהאד אופי מתון של מלחמת מגן ותו לא

ספר שמפרסם ארגון אסלאמי בראשו עומד יו"ר מועצת האימאמים של קנדה, מפריך את טענות אנשי דת הנימנים על האסלאם הפוליטי המנסים לשוות לג'יהאד אופי מתון של מלחמת מגן ותו לא. הפרשנות לחדית' המובאת בספר זה קובעת מפורשות, כי הג'יהאד הוא בגדר חובה כדי להביא להשתלטות האסלאם על העולם כולו.

אנשי דת הנימנים על האסלאם הפוליטי מנסים לעמעם את המשמעות של המונח ג'יהאד ומציגים אותו כמבטא מאבק פנימי של המוסלמי לקיים את המצוות והחובות המוטלות עליו על פי האסלאם וכמלחמת מגן בלבד שלה היבטים שונים החל מהמילה הכתובה וכלה בלחימה.

הארגון האסלאמי ICNA Canada, בראשו עומד יו"ר מועצת האימאמים של קנדה, מפרסם באתר הרשמי שלו את הספר "גני הצדיקים" (رياض الصالحين) של האימאם אל-נוואווי (Zakaruya Yahya Bin Sharaf An-Nawawi) המלווה בפרשנות מודרנית לאסופת החדית'ים המובאים בספר.

פרשנות מודרנית זו לחדית'ים מלמדת, כי הג'יהאד משמעותו גם מלחמה יזומה של המוסלמים שתכליתה לחסל את "הכפירה" ולהביא להשלטת האסלאם בעולם כולו. להלן ציטוטים מתוך קטעי הפרשנות המובאים בספר זה:

"חדית' זה מספר לנו על הנוהל של [ביצוע] הג'יהאד. על פי נוהל זה, הצעד הראשון הוא – הפוליתאיסטים והכופרים צריכים להיות מוזמנים לקבל את האסלאם, ואם הם דוחים את ההזמנה הג'יהאד יבוצע נגדם…

"בכל הקשר לג'יהאד נגד הכופרים, הפוליתאיסטים ואנשי הספר [יהודים ונוצרים], לפני יציאה למלחמה נגדם צריכים להיות מוזמנים לאסלאם ולהסביר להם את חובת התפילות, הצדקה ושאר ציוויי האסלאם…

"הג'יהאד הופך למצוות חובה (חובה אישית – צו או פקודה, שחובתם חלה על כל מוסלמי באופן אישי) ובמקרה כזה ההיתר של ההורים ליטול חלק בג'יהאד אינו הכרחי כיוון שעל כל מוסלמי חלה חולה להשתתף בו [בג'יהאד]…

"היעד של הג'יהאד. היעד הזה מחייב שהפרט חייב להיאבק נגד הכפירה והפוליתאיזם ופולחן השקר על כל צורותיו. הג'יהאד צריך להימשך עד שיעד זה ממומש. ההקשר הזה נתמך בחדית' בקביעה שהג'יהאד יימשך עד ליום תחיית המתים… על המוסלמים מוטלת חובה לנהל ג'יהאד נגדם כדי לחסל את הכפירה ושיתוף האלים האחרים באמונה ולהניף בכל מקום את דגל האמונה באללה כאל אחד ויחיד. חדית' זה מפריך בתוקף את טענות אנשים המעוותים את התפיסה האסלאמית של הג'יהאד והגורסים שהאסלאם מטיף רק למלחמת מגן…

"ההבחנה האמיתית של האסלאם נמצאת בציווי שניתן למוסלמים לנהל מלחמה כדי לחזק את האמת לצד המלחמה לשם הגנה על עצמם. השליטה של הכפירה, הפוליתאיזם והשקר היא חשיכה, כפירה ועריצות והיעד של האסלאם הוא לטהר את העולם מרעות אלה. הוא [הג'יהאד] חותר לשחרר את האדם מפולחן האדם, להנחות אותם לדרך של פולחן אללה ולספק חברה צודק ושיוויונית לאנושות.

"בכל מקום עולם בו מתקיימת עריצות וכפירה המוסלמים חייבים להילחם ברעות אלה ולחסל אותן באמצעים של ג'יהאד.

"בנוסף, קיימת צורה שלישית של ג'יהאד המנוהל נגד מדינות שבהן המוסלמים הם קורבנות של תוקפנות, דיכוי ומעשי אכזריות המבוצעים בידי לא מוסלמים. חובה על המוסלמים לשחרר את אחיהם לאמונה מאחיזתם של הלא מוסלמים באמצעים של ג'יהאד.

"כאשר המוסלמים יבצעו את הציווי הזה [ג'יהאד] בתחושה של חובה, האסלאם וההולכים בדרכו יהיו השליטים בעולם, וכל עוד הם יתעלמו מציווי זה הם יהיו נתונים לשעבוד ולחרפה. במילים אחרות, הסוד של העוצמה והיציבות של המוסלמים מצוי בג'יהאד…

"ברור מחדית' זה, כי כל עוד הכפירה קיימת בעולם יש צורך לנהל ג'יהאד נגדה כדי לחסל אותה, וכל עוד כל הלא מאמינים אינם מקבלים בגלוי את האסלאם ומאמצים את דרך החיים על פי האסלאם, חלה חובה על המוסלמים לנהל ג'יהאד נגדם".

1http://icnacanada.net/wp-content/uploads/2012/08/Syllabus-for-the-Month-of-April-for-MGAs-and-Members.pdf