הבחירות בירדן: התעוררות הנוער הבדוואי, האדישות הפלסטינית

ברחבי הממלכה נרשמו 30% הצבעה בעיקר בערים הבדוויות • המשבר מול האחים המוסלמים יכול להוות נקודת מפנה בממלכה