האם ישראל מחויבת לדאוג לחיסונים לפלסטינים?

בימים הללו מתקיים קמפיין פלסטיני ושל תנועת ה-BDS נגד ישראל במטרה לאלץ את ישראל לחסן את האוכלוסייה הפלסטינית ביהודה שומרון ועזה, תחת הנחה מוטעית כי ישראל מחויבת לעשות זאת בהתאם לחוק הבינלאומי ובהתאם לאמנות ג’נבה • אלן בייקר מסביר