עבור לתוכן העמוד
Menu

האם האיסלאם היא דת של שלום?

חכמי דת מוסלמים קבעו אמנה חדשה בשבוע שעבר הקוראת למאבק ביישות הציונית

 אמנת "חכמי הדת" המוסלמים שנחתמה באיסטנבול מאשרת, כי דת האסלאם אינה דת של שלום כפי שטוענים נציגי האסלאם הפוליטי, אלא דת הרואה בג'יהאד חובה דתית המוטלת על כל המוסלמים.

 

 

אנשי דת מוסלמים מרחבי העולם שהתכנסו באיסטנבול, טורקיה פרסמו (18 בדצמבר 2017) אמנה האוסרת בהתבסס על ההלכה האסלאמית (השריעה) על נורמליזציה עם "הישות הציונית".

למסמך זה חשיבות רבה שכן הוא מייצג את עמדתם של אנשי הדת הבכירים ב-21 ארגונים אסלאמיים מובילים, ובכלל זה ההתאחדות העולמית של חכמי הדת המוסלמים בראשותו של השיח' יוסוף אל-קרדאווי, בה חברים גם אנשי דת מארה"ב, קנדה ומדינות מערביות נוספות.

עמדת הקונצנזוס של אנשי הדת המוסלמים מאשרת, כי דת האסלאם שוללת כל זיקה יהודית, היסטורית או דתית, ל"פלסטין", רואה ב"פלסטין" שטח אסלאמי ומחייבת "ג'יהאד", שמשמעותו מלחמה בשם הדת, נגד "השלטון הכובש".

בכך מאשרים אנשי הדת המוסלמים, כי דת האסלאם אינה דת של שלום כפי שטוענים נציגי האסלאם הפוליטי במערב, אלא דת הרואה בג'יהאד דרך פעולה לגיטימית ואף חובה המוטלת על המוסלמים נגד הכופרים, ובמקרה דנן ישראל.

להלן תרגום האמנה ורשימת הארגונים שחתמו עליה:

אמנת חכמי הדת של האומה [האסלאמית] במאבק בסכנת הנורמלזיציה 'המדינית' עם הישות הציונית

בשם אללה הרחמן הרחום

השבח לאללה לבדו, תפילות אללה, איחוליו בשלום וברכותיו על האדם [מוחמד] אשר אחריו אין עוד נביא, ולעצם העניין.

כל מוסלמי במזרח הארץ ובמערבה רואה בשחרור המקומות הקדושים לאסלאם בפלסטין סוגיה הקשורה אליו והוא חותר לתמוך בה, ורואה בה אחריות המוטלת עליו ואשר בעניינה הוא יישאל [בעת הגיעו לעולם הבא].

בתקדים היסטורי, מה שנקרא הסדר העולמי חותר כיום לכפות את  מה שנקרא 'הנורמליזציה' אשר תוביל לוויתור על הארץ, למיסוס האמונה בשחרור [מסגד] אל-אקצה מזוהמת יהודים גזלנים ולייהוד כפוי של דורות של מוסלמים.

בהתבסס על דבריו [של אללה] יתעלה: '[אלוהים כרת ברית עם אלה אשר ניתן להם הספר] עליכם לבארו לאנשים ולא להסתירו' [קוראן, פרק 3, פסוק 187, תרגום אורי רובין], ועל פי דברו של [מוחמד] תפילות אללה וברכותיו עליו אצל [אוגדן החדית' של] מוסלים ואחרים: 'הדת היא העיצה', קובצה של חכמי דת של המוסלמים מכל מקום ואתר קראו זה לזה להכריז על האמת בנוגע לסוגיה צודקת הזו, להדריך את הברואים ולהבהיר את אשר הסכימה עליו האומה [האסלאמית] ואשר בעניינו אין היא כלל נחלקת בדעתה, כלומר נחיצות הג'יהאד נגד הכובש הגוזל בכל דרך לגיטימית [על פי האסלאם].

לאחר ישיבות עיוניות והתייעצויות בענייני הלכה אסלאמית ואקטואליה, קיבלו חכמי הדת המתכנסים החלטה בקוצנזוס של ארגוניהם ואנשי המשפט [האסלאמי], כי הנורמלזיציה בכל היבטיה המדיניים, הכלכליים, התרבותיים והספורטיביים היא דבר פסול אשר חובה לאסור אותו, להזהיר מפניו ואין היתר למדינה, למפלגה ולארגון לוחם ללכת שבי אחריו או לאשר אותו – 'אין אלוהים אוסר עליכם לכבד ולעשות צדק עם אלה אשר לא יילחמו בכם בשל הדת ולא יגרשוכם ממושבותיכם. אלוהים אוהב את העושים צדק'. [קוראן, פרק 60, פסוק 8, תרגום אורי רובין].

יתר על כן, מוטלת חובה על כל אחד להילחם ככול יכולתו בדבר פסול זה בהתאם לציווי של הנביא [מוחמד] תפילות אללה וברכותיו עליו: 'כל איש מכם הרואה דבר פסול עליו לשנותו בידו [בפעולה פיזית], ואם אינו יכול [לשנותו בידו] אזי בלשונו, ואם אינו יכול [לשנותו בלשונו] אזי בליבו, וזו האמונה החלשה ביותר', כך מסר מוסלים [באוגדן החדית'].

חכמי  הדת מציבים את השליטים המוסלמים בפרט ואת האומה [האסלאמית] בפרט בפני אחריותם ההלכתית [האסלאמית] לשחרר את האדמה, לשמור על הכבוד ולשחרר את המקומות הקדושים, והם מדגישים כי המאבק בנורמליזציה הוא זכות המוקנית מבחינה דתית במסרים שניתנו ע"י אלוהים ובאמנות ומוסכמות הבינלאומיות. [עילת] הצורך אינה מכשירה אותה [הנורמליזציה], ו[עילת] האינטרס אינה מתירה אותה [הנורמלזיציה] ואין לה [לנורמליזציה] כל תועלת שניתן לראות בפועל.

על מנת להשקיט את המצפון ולתת עיצה טובה לאומה [האסלאמית] בנוגע לסוגית הנורמלזיציה עם הישות הציונית הגוזלת, חכמי דת בכירים ומומחים בעלי משקל מחבלי ארץ שונים תרמו את חלקם בכתיבה של האמנה הזו אשר תשמש מעין חוקה הקובעת את דרך התנהלות האומה [האסלאמית] עם הנורמליזציה והמבהירה את דרכי המאבק בה.

אללה אומר את האמת והוא אשר מדריך לדרך [הישר].

הגדרות ומושגים:

 1. 1. האמנה היא קבוצה של עקרונות ופסקי הלכה [אסלאמית] אשר הסכימו וחתמו עליהם חכמי הדת של האומה [האסלאמית] כדי להבהיר את פסק ההלכה האסלאמי בנוגע לנורמליזציה עם הישות הציונית ולהבהיר את החובה הדתית [על פי האסלאם] הכרוכה בכך.

 

 1. 2. הישות הציונית היא ישות גזענית כובשת התפשטותית עוינת את האנושות אשר גזלה את אדמת פלסטין וטימאה את המקומות הקדושים שלה ופגעה בזכויות של תושביה והפקיעה את חירויותיהם.

 

 1. 3. הנורמליזציה היא בניית קשרים מגוונים עם הישות הציונית או עם נציגיה באופן שיביא לפגיעה במאבק נגדו או להכרה בזכותו לגזול את אדמת פלסטין ולטמא את המקומות הקדושים לאסלאם.

 

יעדי הנורמליזציה ומטרות המיישמים את הנורמליזציה

 

 1. 4. הישות הציונית חותרת באמצעות הנורמזליציה להעניק לגיטימציה לישותה, לבסס את יסודותיה, להוסיף לקיימה אזורית ובינלאומית, להבטיח את התפשטותה כדי לאפשר את השליטה על האומה האסלאמית, להפקיע את חירותה והתעוררותה [רנסנס] ולבזוז את משאביה.

 

 1. 5. מטרות המיישמים את הנורמליזציה עם הישות הציונית אינן נחשבות לחוקיות מבחינה דתית אסלאמית, ואין הן אלא אינטרסים בלתי מציאותיים ובלתי אמיתיים, והן מזיקות לפלסטין ולאומה (האסלאמית) ומפריכות אותן ניסיונות העבר, העובדות של היום והתחזית של העתיד.

 

תיאור הישות הציונית ודין ההלכה האסלאמית והחוק בעניינה

 

 1. 6. הישות הציונית היא ישות שקיומה בטל מבחינה הלכתית אסלאמית, שכן היא קמה על בסיס כיבוש של ישובים, גזילת המקומות הקדושים, התקפה נגד הדת, הנפש, הדעת, הרכוש והצאצאים, ולכן הג'יהאד נגד הכיבוש והמאבק נגדו הוא חובה על פי ההלכה האסלאמית [אל-שריעה].

 

 1. 7. הישות הציונית היא ישות הנעדרת חוק שקמה על בסיס כוח וטרור והמאבק נגדה, ובכלל זה המאבק המזוין, הוא זכות המוקנית במוסכמות ובחוקים הבינלאומיים.

 

 1. 8. על ההחלטות [של המוסדות] הבינלאומיים שמעניקות לגיטימציה לקיום הכיבוש בטלות מבחינת ההלכה האסלאמית וחסרות בסיס חוקי.

 

דין ההלכה האסלאמית והחוק בנוגע לנורמליזציה המדינית

 

 1. 9. הנורמליזציה עם הישות הציונית אסורה על פי ההלכה האסלאמית כיוון שהוא עומדת בסתירה לדרישות האמונה ויסודותיה המבוססים על הנאמנות למאמינים [המוסלמים], החובה לסייע להם, וההתנערות מהתוקפים ואי הפגנת חיבה ואחווה כלפיהם שכן הם סילקו את המוסלמים מישוביהם ומהמקומות הקדושים שלהם.

 

 1. 10. כל ההסכמים וההבנות שסוכמו עם הישות הציונית וההתחייבויות הנגזרות מהם אסורות על פי ההלכה האסלאמית, בטלות, אינן תקפות, קיים איסור לציית לשליט בעניינם והם נעדרות בסיס חוקי כיוון שהם פוגעים באומה [האסלאמית] ובעם הפלסטיני.

 

 1. 11. קיום הישות הציונית בפועל והנורמליזציה של אחדות [מהמדינות] איתה באופן חשאי או גלוי אינו משנה כלל ועיקר את הגדרתה [של הישות הציונית] והדין ההלכתי האסלאמי והחוקי ואינו מבטל את חובה הג'יהאד והמאבק נגדה.

 

 1. 12. דין [איסור] הנורמלזיציה לא ישתנה בהחזרת חלק מהאדמה והשבת חלק מהזכויות.

 

 1. 13. כל הניסיונות לחסל את הבעיה הפלסטינית באמצעות תוכניות לישוב הפליטים או ייהוד המקומות הקדושים לא תיצור כל זכות עבור הישות הציונית ולא תסיר ממנו את תיאור הכיבוש והתוקפנות וזו עילת איסור הנורמלזיציה.

 

הנורמליזציה ומשימת השליט

 

 1. 14. משימת השליט הינה להגן על הדת וניהול ענייני היום יום הקשורים לכך באמצעות מימוש הישגים חיוביים והימנעות מנזקים. הנורמלזיציה עם הישות הציונית היא בגידה בחוזה שבין השליט לנתיניו שכן קיים בו נזקים העומדים בסתירה למטרות של העמדת שליט [בתפקידו] על פי ההלכה האסלאמית.

 

יסודות ועקרונות במאבק בנורמליזציה

 

 1. 15. המאבק בנורמליזציה עם הישות הציונית עולה בקנה אחד עם החוקים השמיימיים, המוסכמות והחוקים הבינלאומיים המורים על החרמת גורם העוול, מניעתו מפעילות ותמיכה בגורם המדוכא עד אשר ישיב את זכויותיו.

 

 1. 16. המאבק בנורמליזציה עולה בקנה אחד עם ערכי האמת, הצדק, החירות והכבוד אשר האנושות מאוחדת עליהם.

 

 1. 17. המאבק בנורמליזציה עולה בקנה אחד עם דיני ההלכה האסלאמית העוסקים בהגנה על האמת מפני דבר השווא ועל הדבר הטוב מפני הדבר הרע וחובת הסיוע למדוכאים [במאבקם] נגד המדכאים.

 

 1. 18. המאבק בנורמליזציה נשענת על האסטרטגיה של האומה [האסלאמית] לשחרור פלסטין.

 

מטרות המאבק בנורמליזציה

 

 1. 19. המאבק בנורמליזציה עם הישות הציונית חותר לשמור על הדת של האומה [האסלאמית], ביטחונה והאינטרסים שלה ולשמר את הרוח האסלאמית של האומה [האסלאמית] ותחושתה הנפשית המתנגדת לכיבוש.

 

 1. 20. המאבק בנורמליזציה חותר לכתר על הישות הציונית, להתנגד ולהכשיל את כל הניסיונות לשלבה באזור ולהעניק לגיטימציה לקיומה.

 

 1. 21. המאבק בנורמליזציה חותר לחזק את העמידה האיתנה של העם הפלסטיני ולתמוך במאבקו ובזכויותיו.

 

נזקי הנורמליזציה וסכנותיה

 

הנורמליזציה עם הציונים מאיימת על העקרונות האסלאמיים והאנושיים הנשגבים כדוגמת החירות, הצדק, הכבוד האנושי, הביטחון והשלום העולמי.

 

 1. 23. הנורמליזציה עם הציונית היא סכנה לאמונה של האומה [האסלאמית] ולמקום של המקומות הקדושים בנפשה והיא מאיימת על מטרות ההלכה האסלאמית החותרת להגן על האומה, על דתה, נפשה, רכושה, דעתה וצאצאיה.

 

 1. 24. הנורמליזציה עם הציונים מאיימת על תוכנית המאבק ומחליש את שורשיה בלב האומה [האסלאמית].

 

 1. 25. הנורמלזיציה המדינית עם הישות [הציונית] גורמת לגיוס המדינות הערביות והאסלאמיות ל[משימת] חיסול הבעיה הפלסטינית והשמדתה ולניפוץ התקוות והשאיפות של העם הפלסטיני לשחרור אדמתו ולהשבת זכויותיו באופן מלא.

 

 1. 26. ביטחון האומה היא אחדות אחת והנורמליזציה היא הבסיס להגמוניה ציונית ביטחונית וצבאית כוללת על האומה הערבית והאסלאמית.

 

 1. 27. הנורמלזיציה המדינית הופכת על העובדות על פיהן והיא הופכת את האויב לידיד באופן המאיים על הביטחון והיציבות של המדינות הערביות והאסלאמיות.

 

 1. 28. הנורמליזציה עם הישות הציונית מקשה על כל הניסיונות להביא לשינוי ולרפורצה באומה הערבית והאסלאמית.

 

 1. 29. הנורמליזציה המדינית משבשת את המודעות של האומה [האסלאמית] כלפי עצמה [כאומה אחת] והיא הופכת אותה לרסיסי עמים ומדינות, דבר המכשיל את כל הניסיונות להביא לאחדות האומה, להתעוררותה ולבניית מפעלה הציביליזציוני הכולל.

 

 1. 30. הנורמליזציה מגבילה את יכולות האומה [האסלאמית], משנה את תפיסתה הביטחונית וצבאית ומתווה מחדש את רשתות הקשרים בתוכה באופן המוביל למצב המדינות המיישמות את הנורמליזציה הופכות למכשיר של הכיבוש.

 

 1. 31. הנורמליזציה עם הישות הציונית מאיימת להביא כלייה ואובדן לדרך החיים של האומה [האסלאמית], הערכים של עמיה, תפיסתה, נאמנותה, תרבות המאבק והעצמאות.

 

 1. 32. הנורמליזציה עם הישות הציונית היא תבוסה נפשית והודאה בעליונותה מבחינת ערכים, ציביליזציה ותרבות והיא חותרת תחת רוח האומה [האסלאמית], דעתה, תפסיתה וקיומה.

 

 1. 33. הנורמליזציה עם הישות הציונית מסלפת את העובדות ההיסטוריות, מזייפת את המודעות ומנפצת את המורשת התרבות הערבית והאסלאמית.

 

החובות

 

 1. 34. המאבק בנורמלזיציה הוא חובה דתית אסלאמית ואחריות אנושית תרבותית המונחת על כתפי הקבוצות השונות בחברה הערבית האסלאמית והאנושית בכל מאפייניהן, מוסדותיהן וארגוניהם, לכל אחד יש תפקיד מיוחד אקטיבי ומשפיע במאבק בנורמלזיציה.

 

 1. 35. ההודעה על דין ההלכה האסלאמית בנוגע לנורמליזציה עם הישות הציונית היא חובה של חכמי הדת ואי פעולה [בעניין זה] היא הסתרה של המידע.

 

 1. 36. האמירה הישרה היקרה בעיני חכמי הדת השואבים את סמכותם מאללה היא הפרכת ההצדקה לנורמליזציה בשם השלום והפיוס.

 

 1. 37. ההגנה על המפעל הציוני וההתנערות מהחוזים עימו הינן חובה על השליטים והממשלות כדי לשמור על האמונה של האומה [האסלאמית], ההלכה האסלאמית שלה [השריעה] והמקומות הקדושים שלה.

 

 1. 38. האיסור על נורמליזציה עם הישות הציונית, הבאת המיישמים את הנורמליזציה לנשיאה באחריות על מעשיהם וחקיקת חוקים בנושא החרם על הישות הציונית הם חובה חוקתית חוקית המוטלת על מערכת המשפט, המוסדות המחוקקים והארגונים המשפטיים.

 

 1. 39. הובלת תוכנית המאבק הינה חובה המוטלת על התנועות, המפלגות והקבוצות הלאומיות והאסלאמיות באמצעות כוח האדם שלהם האיכותי והעממי.

 

 1. 40. חובה על הוגי הדעת, המשכילים, אנשי התקשורת ומעצבי דעת קהל, בין אם מדובר באנשים או במוסדות, לחשוף את הנורמליזציה והמיישמים את הנורמליזציה וליצור דעת קהל הנאבקת בנורמלזיציה.

 

 1. 41. על הקהילות הערביות והאסלאמיות ברחבי העולם מוטלת חובה גדולה להתנגד לישות הציונית ולהביא להתנערות [של המדינות בהן הם חיים] מהתמיכה בה.

 

 1. 42. חובה על הצעירים להיות החלוץ במאבק בנורמליזציה עם הציונים וזאת באמצעים המתאימים.

 

 1. 43. יצירת דעת קהל בקרב הנשים המתנגדת [לנורמליזציה] והשומרת על זהות האומה [האסלאמית] והמקומות הקדושים לה היא חובה של האישה.

 

 1. 44. חינוך הבנים וגידול דורות על [ערך] המאבק בנורמליזציה היא אחד החובות המוטלות על המשפחה ומוסדות החינוך.

 

על ההודעה חתמו הארגונים הבאים:

 

 • אגודת האימאמים, הדרשנים והמטיפים של עיראק, رابطة ائمة وخطباء ودعاة العراق Association of Imams and Preachers in Iraq
 • אגודת חכמי דת של המוסלמים הסונים, رابطة علماء اهل السنة Sunna Scholars Association
 • אגודת חכמי הדת של פלסטין בחו"ל, هيئة علماء فلسطين في الخارج
 • Palestine Scholars Association in the Diaspora
 • ההתאחדות העולמית של חכמי הדת המוסלמים, الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين International Union for Muslim Scholars
 • אגודת חכמי הדת המוסלמים בלבנון, هيئة علماء المسلمين في لبنان Association of Muslim Scholars of Lebanon
 • התאחדות חכמי הדת ובתי הספר האסלאמיים בטורקיה, اتحاد العلماء والمدارس الاسلامية في تركيا Association of Scholars and Islamic Schools in Turkey
 • אגודת חכמי הדת של הארגון האסלאמי בכורדיסטאן עיראק هيئة العلماء الجماعة الاسلامية كردستان العراق Association of Scholars of the Islamic Organization in Kurdistan Iraq
 • אגודת חכמי הדת של פלסטין, رابطة علماء فلسطين Palestinian Scholars' League
 • אגודת חכמי הדת המוסלמים, رابطة علماء المسلمين Muslim Scholars Association
 • אגודת המוסלמים הסונים והארגון בעיראק, رابطة اهل السنة والجماعة في العراق Ahle Sunnah Wal Jama'ah Association in Iraq
 • המכון האלג'יראי למחקרים ולתרבות ירושלמית, المعهد الجزائري للدراسات والمعارف المقدسية Algerian Institute for Research and al-Quds Culture
 • אגודת חכמי הדת של מרוקו رابطة علماء المغرب العربي Arab Maghreb Scholars Lasgue
 • מרכז הכשרת חכמי הדת במאוריטניה, مركز تكوين العلماء في موريتانيا Centre de Formation des Oulemas
 • אגודת חכמי הדת של לוב, هيئة علماء ليبيا Libyan Scholars Association
 • אגודת חכמי הדת המוסלמים בעיראק, هيئة علماء المسلمين في العراق Association of Muslim Scholars in Iraq
 • הקמפיין העולמי למאבק בתוקפנות, الحملة العالمية لمقاومة العدوان The Global Anti-Aggression Campaign
 • אגודת ההדרכה והרפורמה באלג'יריה, جمعية الارشاد والاصلاح في الجزائر Irchad & Islah Association in Algeria
 • אגודת חכמי הדת של פלסטין בלבנון, رابطة علماء فلسطين في لبنان Palestine Scholars Association in Lebanon
 • אגודת הברכה האלג'יראי, جمعية البركة الجزائرية Algerian Elbaraka Association
 • בית פסקי ההלכה הלובי, دار الافتاء الليبية Libyan Dar Al-Ifta ("Fatwa House")
 • אגודת אל-אקצה בתימן, جمعية الاقصى في اليمن Alaqsa Society in Yemen