האיום מתימן על ישראל

ראש המודיעין של המורדים החות'ים בתימן מזהיר כי לתנועתו יש בנק של מטרות בישראל • איראן העבירה טילים מדוייקים למורדים החות'ים בתימן והיא עלולה להשתמש בהם במסגרת פעולת התגמול על הפיצוץ במתקן הגרעיני בנתנז