האיום הצפוני של חמאס

הפיצוץ במחסן הנשק והתחמושת של חמאס בצור חושף חלק מהתשתית הצבאית שהקים הארגון בלבנון באישור חזבאללה ועצימת עין של ממשלת לבנון • על הקמת התשתית אחראים צאלח אלעארורי ושלוחת חמאס בטורקיה • חמאס בונה יכולות צבאיות לתקיפת ישראל גם בחזית הצפון