גבעת המטוס – שכונה אסטרטגית; מהקפאה להפשרה

חוקר המרכז סוקר את החשיבות האסטרטגית של השכונה שהוקפאה לאורך שש שנים ומסביר מדוע לא נבנתה עד עתה