ביקור אחמדינג'אד באקספו: רב הנסתר

ביקור הנשיא לשעבר הוריד מסדר היום את השמועות בדבר ההגבלות עליו אולם יציאתו החפוזה עוררה סימני שאלה רבים