עבור לתוכן העמוד
Menu

בדרך לפשרה בעיראק?

לאחר כמעט שנה לאחר הבחירות לפרלמנט העיראקי והמשבר הפוליטי, יושב ראש הפרלמנט העיראקי הציג ב-4 לספטמבר מפת דרכים לפתרון המשבר בעשר נקודות עיקריות. יושב ראש הפרלמנט העיראקי הדגיש את הצורך להסכים על מספר עניינים לפני המשך קיום ישיבות הדיאלוג הלאומי הקרובות, שיתקיימו בפיקוחו של ראש הממשלה מוסטפא אל-קזמי, ואשר מושבם השני צפוי להיקרא השבוע. הנושא […]

לאחר כמעט שנה לאחר הבחירות לפרלמנט העיראקי והמשבר הפוליטי, יושב ראש הפרלמנט העיראקי הציג ב-4 לספטמבר מפת דרכים לפתרון המשבר בעשר נקודות עיקריות.

יושב ראש הפרלמנט העיראקי הדגיש את הצורך להסכים על מספר עניינים לפני המשך קיום ישיבות הדיאלוג הלאומי הקרובות, שיתקיימו בפיקוחו של ראש הממשלה מוסטפא אל-קזמי, ואשר מושבם השני צפוי להיקרא השבוע. הנושא הסוער על הפרק מועד חדש לבחירות.
הוא הוסיף, "על סדר היום של ישיבות הדיאלוג הלאומי הקרובות לכלול מספר דברים שהתהליך המדיני אינו יכול להתקדם ללא הסכמה עליהם: קביעת מועד לבחירות המוקדמות לפרלמנט ולמועצות המחוז, לא יאוחר מסוף השנה הבאה, ובחירת נשיא הרפובליקה. בחירת ממשלה מוסכמת בעלת סמכויות מלאות". זהו מקום של אמון וביטחון לעם ולכוחותיו הפוליטיים".

ואל-חלבוסי קראו לפירוש מחדש של סעיף 76 לחוקה ולביטול "המניפולציה המבישה" של הוראת סעיף זה, שהתרחשה תחת לחצים פוליטיים לאחר הבחירות ב-2010, והוסיפו את אימוץ חוק התקציב הכללי הפדרלי, שמירה או תיקון של חוק הבחירות לפרלמנט, וכן חקיקת חוק בית המשפט העליון הפדרלי. סעיף 92 לחוקה.

סעיף 76 של החוקה העיראקית קובע:

1. נשיא הרפובליקה מקצה למועמד הגוש הפרלמנטרי את המועמד בעל הקולות הרבים ביותר להקים את מועצת השרים תוך חמישה עשר יום מתאריך בחירתו של נשיא הרפובליקה.

2. ראש הממשלה המיועד ימנה את חברי מפלגתו תוך פרק זמן מקסימלי של שלושים יום ממועד ההצבה.

3. נשיא הרפובליקה מקצה מועמד חדש לעמוד בראש מועצת השרים בתוך חמישה עשר ימים כאשר ראש הממשלה המיועד לא יצליח להקים את המשרד בתוך התקופה שנקבעה בסעיף שני של סעיף זה.

4. ראש הממשלה המיועד מציג בפני בית הנבחרים את שמות חברי הקבינט שלו ואת תכנית המיניסטריאלית, ונחשב כמי שרכש את אמונו, עם אישור השרים בנפרד, ואת תוכנית העבודה של השרים, ברוב מוחלט.

5. נשיא הרפובליקה מקצה מועמד אחר להקים את המשרד תוך חמישה עשר יום למקרה שהמשרד לא יזכה לאמון".

פריסה מחדש של כוחות המזוינים

אל-חלבוסי הדגיש את הצורך ב"היערכות מחדש של כוחות הצבא והביטחון מכל הסוגים, ומשרד הפנים יתחייב באופן בלעדי בפריסה ובאבטחה בכל הערים, ושאר הכוחות יהיו במקומם הטבעי במחנות האימונים וההיערכות שנקבעו ע"י ההנהגה הצבאית והביטחונית, על מנת לספק את כל המוכנות והביטחון הנדרשים לשעת חירום."

הוא הדגיש את הצורך לעבוד על "החזרה המידית של כל הפליטים שנעקרו מבתיהם ולא יכלו לחזור אליהם עד כה". הוא קרא "להסדיר את היחסים בין הממשל הפדרלי לכורדיסטאן ממשל אזורי בהסכמה ציבורית שהוכרזה על ידי העם עד לאישור חוק הנפט והגז".

ראוי לציין שאל-קזמי קרא לסיבוב שני של הדיאלוג הלאומי ב-27 בחודש שעבר, אך הוא נדחה בשל דרישת המפלגה הדמוקרטית כורדיסטאן בראשות מסעוד ברזאני וברית הריבונות הסונית בראשות ראש הממשלה. של הפרויקט הערבי בעיראק חמיס אל-ח'נג'ר, הכולל גם את יו"ר הפרלמנט מוחמד אל-חלבוסי, נוכחותו של נציג מנהיג התנועה הסדיסטית דיאלוג זה, שערך את הסיבוב הראשון שלו ב-17 בחודש שעבר, בהשתתפות מכל הכוחות הפוליטיים מלבד התנועה הסדריסטית.