איראן : עם תום האמברגו באוקטובר נתחיל לייצא ציוד ואמל"ח

רבות מלקוחותיה של איראן נתונות לסנקציות שונות ומגבלות החלטות מועצת הביטחון